n2-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
94-95

[s] 94

Hymn. Dipt. Ortho. Neur.
J. Sahlberg 1884

107-111 Jaakkima d. 11-12 Juli
112-115 Parikkala d. 16 Juli
116-130 Parikkala d. 17 Juli
———————
150-155 Kaarislojo Juni
156 Karislojo Aug
157 Kaarislojo Aug
158 Kaarislojo d. 23 Aug
159-163 Kaarislojo d. Sept

[s] 95

Insekter samlade sommaren
1884
af
D. A. Wikström

Gula nummerlappar

Coleoptera
Gula nummerlappar

1-33 Åbo Kuppisfältet i vattensamlingar 9/V
34-95 Åbo Nära Majfältet 11/V
96-163 Åbo I trakten kring Karsikko [?] 12/V
164 Åbo I boningsrum 13/V
165-167 Åbo
168-271 Nakkila På ströekan mellan Ruskela gästgifveri och Leistilä uttorkade sjö samt på ängen bildad af sjöbotten 20/V. 240 i boningsrum
272-297 Nakkila På stranden af Kumo elf 22/V
298-315 Nakkila Från en vattensamling nära Ruskela gästgifveri 22/V

User login

Languages