n2-050.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
96-97

[s] 96

Coleoptera
DA Wikström 1884.

316-339 Nakkila Bland gräs och blad på flodstranden 22/V
340-395 Nakkila I bäckdalar på stranden af Kumo elf. 350 från elfven 23/V
396-427 Nakkila I bäckdalar på elfstranden 24/V
428-436 Nakkila På en skogsbacke 25/V
437-439 Nakkila Från vattensamlingar på Kurkela kärr 25/V
440 Nakkila Boningsrum 25/V
441-459 Nakkila 459 i boningsrum. 26/V
460-476 Nakkila Bland gräs i Kurkela kärr 25/V
477-483 Nakkila Bland gräs i en kärrig trakt 26/V
484-494 Norrmark 28/V
495-500 Norrmark Vattensamlingar i skog 29/V
501-508 Norrmark 29/V
509-522 Norrmark Från vatten i ett skogskärr vid landsvägen till Björneborg 29/V
523-528 Norrmark Bland gräs i samma kärr 29/V
529-536 Norrmark 29/V
537-555 Norrmark På sådd äng vid ån 30/V
556-618 Norrmark 576-594, 596-597, 614-618 från ett delvis uttorkadt träsk. 30/V
619-677 Norrmark I kyrkbyn och på stranden af Kyläjärvi 31/V
678-702 Norrmark Kyrkbyn 1/VI
703-733 Norrmark Kring Kyläjärvi och Torajärvi sjöar 2/VI
734-754 Norrmark På stranden af Kyläjärvi sjö 4/VI

[s] 97

Coleoptera
Wikström 1884

755-766 Norrmark På stranden af ån 5/VI
767-802 Norrmark På sträckan mellan kyrkbyn och Södermark by 6/VI
803-834 Påmark På stränderna af Påmark-å 8/VI
835-886 Påmark På stränderna af Isojärvi sjö samt på holmar i den samma 10/VI
887-921 Påmark På holmar i Isojärvi sjö 9/VI
922-924 Påmark Kyrkbyn 11/VI
925-955 Norrmark På stranden af Kyläjärvi (952-955 genom sållning af höfrö på ladbotten) 12/VI
956-960 Hvittisbofjerd På vattenväxter i ån 14/VI
961-1006 Hvittisbofjerd Gisselö 14/VI

Brandgula nummerlappar.
1-2 Hvittisbofjerd. Gisselö 14/VI
3-28 Hvittisbofjerd. Pohjaniitty äng, 26-28 på rönn 15/VI
29-94 Hvittisbofjerd. Lammiskogen 16/VI
95-107 Hvittisbofjerd. Gisselö, 95-98 under stenar på stranden 18/VI
108-116 Hvittisbofjerd. På en ö i hafvet 18/VI
117-187 Hvittisbofjerd. På sträckan mellan kyrkbyn och Keikovesi, 129 under sten i en backe vid Flakaträsk, 186 i Flakaträsk. 19/VI
188-251 Hvittisbofjerd. På sträckan mellan kyrkbyn och Sahakoski, 242-245 på blad af Nuphar i ån, 246-247 på andra vattenväxter i ån 20/VI

User login

Languages