n2-051.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
98-99

[s] 98

Coleoptera
D. A. Wikström 1884

252-253 Hvittisbofjerd 20. VI Isokorpi skogen
254-257 Hvittisbofjerd 21. VI I Flakaträsk
258-259 Hvittisbofjerd 21. VI På gräs vid samma träsk
260-311 Sastmola 23. VI Tuorila by
312-369 Sastmola 24. VI På stränderna af Tuorila å. 367 på blad af Nuphar luteum i ån.
370-384 Sastmola 25. VI På stränder mellan Tuorila by och Arvejärvi sjö. 374-377 under trädbark. 378 i trädsvamp
385-397 Sastmola 26. VI Tuorila by
398-486 Sastmola 27. VI I trakten af Långfors. 410-424 under bark på vindfällen, 484 i stubbe af löfträd.
487-491 Sastmola 29. VI Kyrkbyn
492-514 Sastmola 30. VI På holmar utanför hamnen (Smultronoura, Tykoura och Hallaskär)
515-569 Sastmola 1. VII Kyrkbyn. På stränderna af Sastmola å. 568-569 i boningsrum.
570-589 Sastmola 2. VII På stränderna af ån närmare dass mynning
590-597 Sastmola 3. VII Kyrkbyn
598-621 Sastmola 5. VII Risby och Kasala by. Kring stränderna af en bäck

[s] 99

Coleoptera
Wikström 1884

622-645 Sastmola 6. VII Trollsby, 622-624 under bark
646-664 Sastmola 7. VII Risby
665-685 Sastmola 8. VII På sträckan mellan Risby och Isojärvi sjö
686-689 Räfsö 12. VII
690 Töfsala 13. VII Warttimaa holmen
691 Töfsala 14. VII Kahiluoto
692-695 Töfsala 15. VII Kahiluoto
696-725 Töfsala 14. VII Kahiluoto
726-741 Töfsala 16. VII Warttimaa holme och Hakkenpää
742-745 Töfsala 20.-21. VII Kahiluoto
746 Töfsala 22. VII Warttimaa holme
747-750 Töfsala 23. VII Kivimaa
751-766 Brändö 25. VII Kyrklandet
767-826 Brändö 26. VII Kyrklandet
827-852 Brändö 28. VII Krokholmen
853-894 Brändö 29. VII Kyrklandet
895-919 Brändö 30. VII Söderholmen, 900-901 vid svamprötter, 902-904 på stammar af pöl
920-922 Kumlinge 1. VIII Kyrklandet
923-947 Kumlinge 2. VIII Ingesholma ö
948-976 Kumlinge 4. VIII Kyrklandet, 973-974 på trädesåker
977-1006 Kumlinge 5. VIII Kyrklandet, 981-992 i en större vattensamling med gräsbeväxt botten på lergrund.

XML file: 

User login

Languages