n20-047.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1150-1158 Kola stad 17/VI under stenar på torra sluttningar.
1159-1162 Kola stad 17/VI i kospillning.
1163-1166 Kola stad 17/VI krypande på snön.
1167-11890 Kola stad 17/VI under stenar på torra, gräsbevuxna platser.
1191-1194 Kola stad 18/VI i boningsrum.
1195-1227 Kola stad 19/VI under stenar på gräsbevuxna ställen i staden. och vid Kola-elfvens utlopp.
1228-1230 Tuulomajoki 22-23/VI flygande i björkskog.
1231-1240 Tuulomajoki 22/VI under stenar vid elfstranden.
1241-1242 Tuulomajoki 22/VI under barken af gran (Picea obovata)(!).
1241 [?] 1243-1255 Tuulomajoki 22/VI under stenar på elfbrant.
1256-1259 Kola stad 21/VI under stenar och i boningsrum (Conithassa)
1260-1275 Tuuloma 22-23/VI på Polyporus betuleti [?]

[ei sivunumeroa]

1276 Tuuloma 23/VI flygande om aftonen i björkskog.
1277-1279 Padun 24/VI på timmer.
1280 Padun 24/VI i boningsrum.
1281 Padun 24/VI flygande
1282-1285 Tuuloma älfdal 23/VI under granbark.
1286-1289 Tuuloma älfdal 23/VI under stenar i skog.
1290-1291 Tuuloma älfdal 23/VI under granbark.
1292-1301 Tuuloma älfdal 22/VI under stenar vid elfstranden.
1302-1303 Padun 24/VI under stenar på "kenttä".
1304 Padun 25/VI i boningsrum.
1305-1318 Padyn [Padun] 25/VI under stenar vid öfre ändan af Nuortjäyr [Nuortijärvi].
1319-1338 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 25/VI N. ändan af Nuortjäyr [Nuortijärvi]. under hörosk m.m. på ngt fuktig ängsmark.
1339 Kaurelin kenttä 25/VI under aspbark.
1340 Kaurelin kenttä 25/VI flygande om aftonen i björkskog.

XML file: 

User login

Languages