n20-048.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1341 Ketola 26/VI på Polyp. betuleti
1342 Ketola 26/VI flygande.
1343 Ketola 26/VI på äng.
1344-1346 Ketola 26/VI om aftonen på högre tallbevuxen vaara.
1347-1349 Ketola 26/VI under tallbark.
1350-1361 Ketola 26/VI i utsipprande saft på björkstubbar.
1362-1364 Ketola 26/VI på nysshuggen tallstam.
1365 Ketola 26/VI på träsvampar på björk.
1366-1370 Ketola 26/VI på Polyporus betuleti.
1371-1382 Ketola 27/VI på en liten mosse.
1383-1391 Ketola 27/VI i blandskog.
1392-1395 Ketola 27/VI på blommande Salix phylicaefolia [phylicifolia].
1396 Ketola 27/VI vid stranden af Nuortijoki.
1397-1464 Ketola 27/VI på små [jatkuu]

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] tufvor på öfversvämmade stränder af Nuortijoki, under mossa och rosk.
1465-14771484 Ketola 27/VI på ängsmarker vid stranden af Nuortijoki.
1485-1492 Ketola 27/VI under granbark nära Tuotasch-fjällen.
1493 Ketola 27/VI i elfven.
1494 Ketola 27/VI i boningsrum.
1495-1497 Tuotasch 28/VI flygande i björkregionen.
1498-1542 Koppelo 12-15 sept.
1543 Tuotasch 28/VI under stenar i alpina regionen.
1544-1554 Tuotasch 28/VI i smärre vattensamlingar i subalp. reg. [subalpina regionen]
1555-1556 Ketola 28/VI vid stranden af Nuortijärvi (sandstrand)
1557 Tuotasch 28/VI myrmark i subalpina regionen.
1558 Ketola 28/VI i boningsrum.
1559-1560 Tuotasch 28/VI under mossa i öfre subalp. regionen

XML file: 

User login

Languages