n20-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1561 Nuortijärvi 28/VI på björkticka
1562 Tuotasch 28/VI på hjortronblomma
1563-1568 Tuotasch 28/VI flygande i subalpina regionen.
1569-1572 Tuotasch 28/VI på blommor af Arctostaphylos alpinus i reg.alp.sup.
1573-1584 Tuotasch 28/VI under mossa och löf i dalgång i subalp.reg. [subalpina regionen]
1585-1587 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 28/VI på sandig strand.
1588-1593 Tuotasch 28/VI i smärre vattensamlingar i subalp.reg.[subalpina regionen]
1594-1608 Ketola 29/VI under barken af gran.
1609-1620 Ketola 29/VI på nysshugget talltimmer.
1621 Tuotasch 28/VI på ♂-blommor af Salix lanata, Copiosiss. [lyijykynällä lisätty rivien väliin] Itheaphila Maquerti[?]
1622-1626 Tuotasch 28/VI på myrmark i björkregionen.
1627-1635 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 29/VI flygande om aftonen mest i björkskog.
1627 1636 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 29/VI i källa.

[Ei sivunumeroa]

1637-1640 Ketola 29/VI på Salix glauca.
1641-1647 Ketola 29/VI bland örter på svedje-backe.
1648-1658 Ketola 29/VI på blåbärsris
1659-1661 Ketola 29/VI under mossa i barrskog.
1662-1664 Ketola 29/VI i spillning.
1665 Ketola 29/VI krypande på fönster i boningsrum.
1666-1673 Ketola 29/VI på Polyporus betulae.
1674-1684 Ketola 29/VI i utsipprande björksaft.
1685-1689 Ketola 29/VI under stenar på torr backe.
1690-1697 Ketola 30/VI om aftonen på tallbevuxen ”vaara”.
1698-1707 Ketola 30/VI på nysshugget furutimmer.
1708-1711 Ketola 30/VI i kospillning.
1712-1716 Ketola 30/VI under stenar på gårdsplanen!
1717-1726 Ketola 1/VII i vattensamling med Hypna på ängsmark vid stranden af Nuortjokk.

XML file: 

User login

Languages