n20-050.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1727-1746 Ketola 1/VII på dyig strand af Nuortjokk [Nuortijoki].
1747-1749 Ketola 1/VII under barken af en gammal björkstam.
1750-1751 Ketola 1/VII på gräs ängsmark vid gräsrötter.
1752-1754 Ketola 1/VII på ängsmarker.
1755-1781 Ketola 1/VII under uppkastadt rosk vid stranden af Nuortjokk [Nuortijoki].
1782 Ketola 1/VII under torrt hö.
1783 Kaaperschocka [?] 3/VII i granskog nedom fjället.
1784-1786 Kaaperschocka [?] 3/VII flygande i björkregionen.
1787-1789 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 3/VII flygande.
1790-1792 Ketola 3/VII under stenar på kenttä vid bönehuset.
1793-1806 Ketola 3/VII under stenar vid stranden af Nuortjäur [Nuortijärvi].
1807 Kaahperschocka [?] 3/VII i grankärr med dyig botten.
1808 Kaahperschocka [?] 3/VII under löf vid fjällbäck i reg. subalp-sup.

[Ei sivunumeroa]

1809 Kaaperschocka [?] 3/VII vid bäck.
1810 Kaaperschocka [?] 3/VII på tall.
1811 Kaaperschocka [?] 3/VII i utsipprande saft.
1812 Kaaperschocka [?] 3/VII under tallbark.
1813 Kaaperschocka [?] 3/VII på Salix-buskar på myrmark.
1814-1821 Nuortijäyr [Nuortijärvi] 3/VII i utsipprande saft på björkstubbe.
1822 Nuortijäyr [Nuortijärvi] 3/VII i grankärr.
1823 Nuortijäyr [Nuortijärvi] 3/VII under barken af tall.
1824-1826 Nuortijäyr [Nuortijärvi] 3/VII under mossa i björkkärr.
1827 Ketola 3/VII på blommor af Ledum palustre [Rhododendron tomentosum].
1828 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 3/VII i lappkotan nära Nuortjokks [Nuortijoki] utflöde i sjön.
1829-1833 Nuortjäyr [Nuortijärvi] 3/VII under stenar på ”kentän”.
1834-1849 Kaperschocka [?] 3/VII under [jatkuu seuraavalla aukeamalla: löf och mossa vid fjällbäcki öfre subalpina regionen.]

XML file: 

User login

Languages