n20-052.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

2470-2487 Sorvitsjäyr [Sorvitsjärvi] 7 juli på gräsbevuxna ställen i björkskog.
2488-2512 Sorvitsjäyr [Sorvitsjärvi] 7 juli på något sandig strand af Lutto bland gräsrötter o.d. [och dylikt].
2513-2523 Sorvitsjäyr [Sorvitsjärvi] 7 juli flygande.
2524-2546 Sorvitsjäyr [Sorvitsjärvi] 7 juli i lugn, gräsbevuxen vik vid elfven med sandkobben.
2547 Sorvitsjäyr [Sorvitsjärvi] 7 juli uppkastad på elfstranden.
2548 Sorvitsjäyr [Sorvitsjärvi] 7 juli på Salix-buskar.
2549-2551 Pitkäsuvanto 9/VII vid elfven.
2552-2553 Pitkäsuvanto 9/VII på sandig elfstrand, krypande, cop.
2554-2555 Pitkäsuvanto 9/VII på myr.
2556-2557 Pitkäsuvanto 9/VII under granbark.
2558-2573 Pitkäsuvanto 9/VII flygande i tallskog.
2574 Pitkäsuvanto 9/VII under stenar på elfstranden.
2575-2578 Pitkäsuvanto 9/VII på Salix-buskar.
2579-2583 Pitkäsuvanto 10/VII flygande på tallbevuxen ”vaara”.
2584-2585 Pitkäsuvanto 10/VII vid elfven.
2586-2589 Pitkäsuvanto 10/VII på Salix-buskar.
2590-2596 Pitkäsuvanto 10/VII krypande på sandig, ngt. [något] lerbl. [lerblandad?] sandstrand.

[Ei sivunumeroa]

2597-2598 Pitkäsuvanto 10/VII under stenar vid elfstranden
2599-2601 Pitkäsuvanto 10/VII under Salix-löf.
2602-2603 Pitkäsuvanto 10/VII i elfven på sandbotten, svagt rinnande vatten.
2604 Pitkäsuvanto 10/VII under granbark.
2605 Pitkäsuvanto 10/VII flygande.
2606-2610 Rohvinan kenttä 11/VII på Salix-buskar
2611-2620 Rohvinan kenttä 11/VII på Betula nana och Salix-buskar på myr.
2621-2634 Rohvinan kenttä 11/VII flygande om aftonen vid elfstranden
2635-2641 Kalugnoschka [?] 12/VII på myrmark.
2642-2665 Rohvinan kenttä 11/VII bland ris och buskar på strandsluttning.
2666 Rohvinan kenttä 11/VII under stenar
2667-2668 Rohvinan kenttä 11/VII vid elfstranden
2669-2675 vid Lappgården nära gränsen 13/VII på myrmarker.
2676-2685 vid Lappgården nära gränsen 13/VII på tallmo.
2686-2698 vid Lappgården nära gränsen 13/VII på ”kenttän”.
2699-2700 vid Lappgården nära gränsen 13/VII i torkat kött.

XML file: 

User login

Languages