n20-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

2701-2708 Kalugnoschka [?] 12/VII på myr.
2709-2716 Lutto c:a 1 mil österom gränsen, 14/VII sandig elfstrand.
2717 Lutto c:a 1 mil österom gränsen, 14/VII på Salix-buske.
2718-2721 Lutto vid gränsen 14/VII i barrskog
2722-2732 Lutto mellan gränsen och Suomunsuu, 14/VII vid elfven.
2733-2755 Lutto vid Suomunniemi, flygande bland Salix-buskar om aftonen.
2756-2765 Lutto vid gränsen 14/VII på buskar.
2766-2767 Lutto vid gränsen 14/VII under stenar vid elfstranden.
2768-2775 Lutto vid gränsen i 14/VII vattensamling i löfskog.
2776 Suomunniemi 14/VII på Carex vid elfstranden.
2777-2787 Lutto vid gränsen nedanom Komsiovaara, 15/VII under stenar vid elfstranden.
2788-2792 Lutto nedanom Komsiovaara, 15/VII i barrskog.
2793-2800 Lutto nedanom Komsiovaara, 15/VII på buskar.
2801-2802 Kattojäyr [Kattojärvi] 15/VII på myr.
2803-2809 Kattojäyr [Kattojärvi] 15/VII vid Kattojoki.

[Ei sivunumeroa]

2810 Kattojäyr [Kattojärvi] 15/VII i kärrvatten.
2811 Kattojäyr [Kattojärvi] 15/VII på tallstam.
2812-2819 Kattojäyr [Kattojärvi] 15/VII på ris på myr.
2820-2821 Kattojäyr [Kattojärvi] 15/VII under uppkastat rosk vid stranden af Lutto.
2822-2825 Lutto nedanför Komsiovaara, 15/VII under löf och mossa vid källdrag.
2826-2827 Lutto nedanför Komsiovaara, 15/VII på Calluna vulgaris på momark.
2828-2838 Kurupää 27/VII i smärre vattensamlingar i subalp. [subalpina] regionen.
2839 Pihtijärvi 26/VII på björk.
2840-2850 Kurupää 27/VII på myrmarker i subalpina regionen.
2851-2853 Kurupää 27/VII på björktickor.
2854-2860 Kurupää 27/VII under löf och mossa i subalpina regionen.
2861-2866 Vouin [?] Kotajärvi 27/VII vid stranden.
2867-2873 Kurupää 27/VII på mo- och myrmarker i regio subalpina.

XML file: 

User login

Languages