n20-054.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2888-2908 Pihtijärvi 25/VII på myrartad mark om aftonen.
2909-2910 Pihtijärvi 25/VII krypande på en gammal tallstam.
2911-2912 Pihtijärvi 25/VII på gungfly vid sjöstrand.
2913-2919 Pihtijärvi 25/VII under löf och mossa i bäckdal.
2920-2945 Pihtijärvi 25/VII på ris och Betula nana på myrmarker.
2946-2949 Pihtijärvi 25/VII vid fjällbäck.
2950 Nangojärvi 24/VII på en liten holme om aftonen.
2951 Nangojärvi 24/VII under mossa.
2952 Puoresoaivi 21-22/VII i fjällsjö.
2953-2960[2961?] Puoresoaivi 21-22/VII i smärre fjällvattensamlingar i regio alpina, med sparsam vegetation
2962 Puoresoaivi 21-22/VII på björktickor, regio subalpina.
2963-2983 Puoresoaivi 21-22/VII under löf och mossa i subalpina regionen.

[ei sivunumeroa]

2984 Puoresoaivi 21-22/VII på asp, subalp. reg.
2985 Puoresoaivi 21-22/VII på Salix.
2986-2999 Puoresoaivi 21-22/VII på ris och lägre buskar, regio subalpina.
3694-3723 Puoresoaivi 21-22/VII på ris och lägre buskar, regio subalpina.
3724-3735 Puoresoaivi 21-22/VII på mo- och myrmarker.
3736 Puoresoaivi 21-22/VII under tallbark.
3737-3738 Mellan Nangojärvi och Puoresoaivi 21/VII i mindre vattensamling.
3739 Mellan Nangojärvi och Puoresoaivi 21/VII på momark.
3740-3747 Mellan Nangojärvi och Puoresoaivi 21/VII på myr.
3748-3781 Pihtijärvi 29/VII myr.
3782-3820 Hietajärvi 18/VII På Salix och Betula nana vid bäckstrand.
3821-3824 Nangojärvi 19/VII på ”vaara”.
3825-3828 Nangojärvi 19/VII i sjön.
3829-3830 Nangojärvi 19/VII på björk.
3831-3833 Nangojärvi 19/VII på björktickor.
3834-3846 Nangojärvi 19/VII under löf och mossa vid björkbackar.

XML file: 

User login

Languages