n20-042.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

249 Suomu 28/VIII på Carices [Carex] vid elfstranden.
250-262 Suomu 28/VIII i smärre vattensamlingar med Hypna på Carex-kärr invid elfven.
263 Suomu 28/VIII i elfven.
264-269 Suomu 28/VIII under löf på Salix bevuxen myr.
270-274 Suomu 28/VIII under små stenar på elfstranden ofvanför Köngäs.
275-283 Muorravaarakka 30/VIII i mindre vattensamling med Hypna vid elfstranden.
284 Muorravaarakka 30/VIII på Carex.
285-290 Muorravaarakka 30/VIII under mossa och löf.
291 Muorravaarakka 30/VIII på Polyp. [Polyporus] betulinus.
292 Muorravaarakka 30/VIII under tallbark.
293-294 Muorravaarakka 30/VIII vid elfven.
295-315 Muorravaarakka 31/VIII under mossa vid fjällbäck.
316-334 Okselma-Lumikurunpää 1/IX i fjällvatten i alpina regionen.

[Ei sivunumeroa]

335 Okselma-Lumikurunpää 1/X [1/IX?] regio alpina, under stenar.
336-339 Muorravaarakka 31/VIII under mossa och löf vid fjällbäck.
340-360 Okselmapää 1/IX under renspillning, mossa och Salix-löf i alpina och öfre subalpina reg.
361-362 Muorravaarakka 2/IX i fjällsjö.
363-364 Muorravaarakka 2/IX under ruttnande Salix-löf.
365-368 Muorravaarakka 2/IX under tallbark (Baptolinus under granb.)
369 Muorravaarakka 2/IX flygande.
370-380 Muorravaarakka 2/IX på Carex och Salix vid sjöstrand.
383 Sarrejäyr [Sarrejärvi] 4/VIII på momark.
381-382, 384-434 Kattojäyr [Kattojärvi] 3/VIII på myrar och Carex-beväxta [vaihdettu sanasta 'bevuxna'] kärr.
435-437 Sarrejäyr-Kattojäyr 4/VIII i bäcken mellan Sarrejäyr och Kattojäyr.
438-444 Sarrejäyr-Kattojäyr 4/VIII i bäcken mellan Sarrejäyr och Kattojäyr. under löf och mossa.

XML file: 

User login

Languages