n20-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

153 Enare kyrkoby
154-158 Tsjösoatsch [?] 6/IX under granbark i subalpina regionen.
159-168 Tsjösoatsch [?] 6/IX under löf och mossa i alpina regionen.
169-170 Lutto 5/IX krypande på sandig elfstrand invid Suomus utflöde i Lutto.
171-172 Tsjösoatsch [?] 6/IX i smärre vattensamling, regio subalpina.
173-174 Tsjösoatsch [?] 6/IX under löf och mossa, reg. alpina.
175-179 Suomunniemi 4/IX vid Lutto elf, flygande.
180 Tsjösoatsch [?], 6/IX på ljunghed i öfre subalp.reg.
181 Lutto 6/IX vid Suomunniemi. om aftonen vid elfstranden.
182 Tsjösoatsch [?] 6/IX under stenar i alpina regionen.
183-197 Suomunniemi, 4/IX under mossa och löf.
198-201 Suomunniemi, 4/IX [jatkuu]

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] i Lutto elf på sandbotten.
202-209 Suomunniemi 4/IX på Salix-buskar och Carices vid elfstranden.
210-212 Lutto 26/VIII vid Komsiovaara. flygande vid stranden.
213 Lutto 26/VIII flygande på ljunghed.
214-218 Lutto 26/VIII på Salix och Betula nana.
219-221 Lutto 26/VIII på Empetrum på flysandsfält.
222-225 Lutto 26/VIII under nedfallna löf.
226 Lutto 26/VIII på tallmo på Aira flexuosa [Deschampsia flexuosa].
227-228 Lutto 26/VIII på myr.
229-235 Lutto 27/VIII på Empetrum på flygsand.
236 Suomu 28/VIII om aftonen flygande vid elfven.
237-238 Suomu 28/VIII på ljungmarker.
239-248 Suomu 28/VIII på Salix-buskar.

XML file: 

User login

Languages