n20-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]

[ei sivunumeroa]

Stenus Juno Fbr.
Lr. Konosero (Eg. L.),
Lr. Tschapoma (Eg (L),
Lr. Ponoj med. (P.),
Lr. Hirvasjärvi (E.),
Lr. Ketola vid Nuortijaur, (Pp),
Lr. Kusräka[?],
Lr. Varsuga (L),
Lr. Kusomen (Eg)
Lr. Kaschkarantsa[?],
Lr. Tetrina (L),
Lr. Sorvetsjäyr vid Lutto (Pp.)

St. fasciculatus J. Sbg.
Ej sällsynt. Lr. Soukelo 18 juni 1870 (S.),
Lr. Konosero (Eg.)
Lr. Kusomen (Eg. L.)
Lr. Varsuga (Eg.),
Lr. Kola 15/VI 1887 (E),
Lr. Bumansfjord. (E),
Lr. Nuortjaur (E.)
Li: Ivalojoki vid Kultala vid Ivalo, vid en mossig dam vid mynningen af Aapisjoki [Appisjoki?] och Kyrö, bland gräs och mossa vid strand 1 aug. och 28 juli 1894 (S.),
Li: Hietajärvi i s.ö. Enare 13/VIII 1899 på dyjord på myr,
Li: Tsitsanjarga 2/VII vid Enare sjö 2/VII på Sphagnum-gungfly vid stranden af liten skogsjö,
Li: Patsvuono 7/VII under uppkastadt rosk vid stranden af Enare sjö (Pp.),
Li: Tanafjord 12/VI 1894 (S.).

St. speculatum Lac.
Lr: Kantalaks (Eg.) 12/VI 1870 (S.),
Lr: Souvstroff[?] 30/VI 1870 (S.),
Lr: Umba, Olenitsa, (Eg.),
Lr: Padun 25/VI under hö på fuktig äng och
Lr: Ketola 3/VII under stenar vid Nuortjaur 1899 (Pp.), mellan [jatkuu]

User login

Languages