n20-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] Vuollejäyr och Sorvetsjäyr på myr 6-7/VII (Pp.)
Li: Lutto vid Komsiovaara 18/VIII under löf vid elfstranden, Kattojäyr 4/VIII under löf vid bäck, Hietajärvi i s.ö. Enare 16/VIII under löf på fukt. st. (Pp.), Kyrö vid Ivalo 28/VII [18]94, Enare prästgård 16/VII [18]94 (S.), Kaamas 23/VII [18]97 under mossa på äng, Patsjoki vid Jäniskoski 13 och 31 aug. [18]97 på ktsn. loc.[?] (Pp.).
St. providus Er.
Umba 30/VI [18]87 (L.).
St. hyperboreus J. Sbg.
Kantalak Lr: Kantalaks 26/VI [18]70, samt i af starkt regn bildade vattensamlingar på tundran vid Ponoj och Pjalitsa 22-28 aug. [18]70, (S.).
Li: Seida vid Varangerfjord, vid små träsk i subalpina regionen 12/VI [18]94 (S.).
St. proditor Er.
Lr: Olenitsa, Varsuga, (Eg.).
Li: Ivalojoki på gungflyängar vid Akujärvi 24/VII [18]94 (S.). Tuorpumoaivi[?] under mossa i subalp. reg. 7/VII [18]97, Kaamas 20 o. 23 juli under löf på fukt. äng, Äärelä vid Patsjoki 30/VIII under löf bland Salix-buskar.

[ei sivunumeroa]

St. carbonarius Gyll.
Konosero, Umba, Kaschkarantsa, Olenitsa, Tetrina, Varsuga, Kusomen, (L), Hibinä, (Eg.), Nuortjaur (E., Pp.),
Li: Kyrö (S.) och Koppelo (Pp.) vid Ivalojoki, Saariselkä (Pp.), Puoresoaivi och Hietajärvi i s.ö. Enare (Pp.), Tschorminjarga[?], Tsitsanjarga och Kessujarga[?] vid Enare sjö (Pp.), Äärelä, Salmijärvi, Rajakoski, Patsvuono vid Patsjoki, (Pp.), Kaamas, (S., Pp.), Jankkila i n. Enare (Pp.), Tana elf, (Pp.).
St. humilis Er.
Tsc Lr: Tschapoma[?] 16/VIII [18]87 (L.).
St. scabriculus J. Sbg.
Lr: Kantalaks (Eg.) Umba 27/VI (L.), Konosero Olenitsa, Kaschkarantsa, Tsch (Eg.), Tschavanga (Eg., L.), Nuortjaur (L.).
Li: Koppelo, under löf vid Ivalojokis strand 13/IX [18]99, Tsitsanjarga[?] under löf vid Enare strand 2/VII och Patsvuono 7/VII [18]97 (Pp.).
St. buphthalmus Grav.
K Lr: Kantalaks (S.), Konosero, Olenitsa, Kaschkarantsa, Varsuga, (Eg.), Kunttijärvi, (E), Hibinä (Eg) Imandra, Kola (E.) Ketola vid Nuort- [jatkuu]

User login

Languages