n20-030.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] jaur, på dyig strand 1/VII, [18]99.
Li: Sarrejäyr, Kattojäyr 2/VIII, 5/VII under löf vid strand, Hietajärvi 18/VII vid bäckstrand, (Pp.). Kyrö vid Ivalo under hö på gungflyäng, 26/VII [18]94 (S.) Tsitsanjarga vid Enare sjö 2/VII bland Sphagna på gungflystrand, Patsvuono 6/VII under löf vid stranden (Pp.). Kaamas, Nuorgam vid Tana (S.)
St. incrassatus Er.
Lr. Varsuga 29-31 juli [18]87 (L.)
St. melanarius Steph.
Lr. Soukelo (S.), Konosero (Eg) Imandra (E.) Nuortjaur på dystrand vid Nuortjokk 1/VII [18]94 (Pp.).
Li: gungfly vid Sarrejäyr 16/VIII [18]99 (Pp.), Kyrö vid Ivalo 21/VII [18]94 (S.), Karehujarga under löf vid Enare strand 16/VI 19/VI, Kessujarga på Enare strand 22/VI, Tsitsanarga på gungfly 2/VII, Tervasaari i Enare 9/VII under mossa vid stubbrot. Kaamas under Salix löf 23/VII 27/VI. (Pp)
St. canaliculatus Gyll.
Lr: Kantalaks, Ekostroff (S.), Fedosersk (Eg) Imandra (Eg) Kaschkarantsa (L) Varsuga (L) Olenitsa (Eg) Kusomen (Eg, L) Jeretik (E) [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] Nuortjaur (E., Pp).
Li: Ivalojoki, Jompala vid Tana elf (S).
St. palposus Zett.
Lr: Ekostroff 9/VII [18]70 (S), Imandra (E), Varsuga 29-31 juli [18]87 (L) Maaselgä vid Kolosero på sandstrand 10/VI [18]87 (E) Ketola vid Nuortjaur, dystrand 1/VII [18]99 (Pp.) Sorvatsjäyr 7/VII på sandstrand vid Lutto, Pitkäsuvanto 9/VII på liknande lokal.
Li: Komsiovaara vid öfre Lutto 15/VII på stenig elfstrand, Kyrö vid Ivalojoki 19/VII [18]94 (S) Enare sjö (Pp).
St. ruralis Er.
Lr: Hibinä (Eg).
Li: öfre Lutto (Pp.) Ivalojoki, vid mynningen 25/VII [18]94 (S) och vid Koppelo (Pp), Patsvuono 6/VII under stenar och uppkastadt rosk vid Enare-stranden (Pp), (?) Kaamasjoki 15/VII [18]94 (S)
St. labilis Er.
Lr: Kusräka, Olenitsa, (L) Tetrina (Eg) Kusomen 5/VIII (L) Svjätoinos (E) Kola elf (E), Ketola 1/VII på dyig strand af Nuortjokk (Pp.)

User login

Languages