n20-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Ei sivunumeroa

[jatkoa “St.[Stenus] labilis Er.”] Li: Karehujarga 18/VII vid Enare strand
Tsitsanjarga 2/VII
holmar utanför Kessnjarga[?] 30/VII under stenar vid Enare (Pp).

St. confusus J. Sbg. Lr: Olenitsa 17/VII 87 (L)
Kusomen 5/VIII 87 (L)
Li: Kyrö vid Ivalojoki 21/VII
Kaamas 12/VII
Mandojäyr,[Mandojärvi] Utsjoki 27/VI 94 (S)
St. nitens Steph. Lr: Soukelo 19/VII 70 (S)
Konosero (Eg, L)
Kaschkarantsa,[Kashkarantsa] Kusomen (Eg.)
Li: [Saarijärvi] 2/VIII gungfly vid stranden af Sarrejäyr 94 (Pp.)
Kaamas 20/VII under mossa och löf på fuktig äng (Pp)
St. canthus Er. Lr: Kaschkarantsa [Kashkarantsa] 25/VII 3 exx. på hafsstrand vid Kaschkarantsa 87 (L)
St. argus Grav. Lr: Nuortjokk 26/VI på öfversvämmade ställen vid Nuortjokk 99 (Pp.)
Li: Ivalojoki 25/VII vid mynningen 94 (S)
Koppelo 14/IX 99 (Pp.)
Kaamas 12/VII 94 (S)

Ei sivunumeroa

St. fascipes Grav. Kantalaks (Eg)
Konosero (Eg. L)
Olenitsa (Eg.)
Varsuga (Eg. L)
Kusomen (L)
Kunttijärvi (E)
Voronisk (K)
Nuortjaur (E.Pp.)
Sorvetsjäyr 7/VII 99
Li: Hietajärvi öfre Lutto vid gränsen
[Salmijärvi] i s.ö. Enare, Salmijärvi vid Patsjoki
St. opticus Grav. Lr: Konosero (Eg.)
Olenitsa
Kaschkarantsa [Kashkarantsa]
Kusomen
Varsuga (Eg. L)
Padun vid Nuortjaur 25/VII under hörosk på fuktig äng
Li: [Saarijärvi] gungfly vid stranden af Sarrejäyr
[Salmijärvi,Patsjoki] VIII under löf vid Salmijärvi, Patsjoki 97 (Pp)
St. crassus Steph. Lr: utan ang.lokal (E.)
Fedosersk (Eg) Umba
Umba 30/VII 87 (L)
Umba 31/VII 87 (Eg)
Li: Hietajärvi 18/VII vid bäckström (Pp)
Ivalojoki (S.)
St.formicetorum Mnh. Lr: Soukelo 19/VII 70 (S)
Hibinä 10-13/VII under stenar vid åstrand (S.)
Imandra (E.)

User login

Languages