n20-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

Li: Ivalojoki, vid Kyrö 26 och 27 juli under multnande hö på fuktiga ängar och Akujärvi 24 /VII 94 på gungflyängar (S.).
St. sibiricus J. Sbg.
Lr: Ponoj, invid tundravattensamlingar 12/VII 80 (E).
Li: öfre Lutto, fjället Tsjösvatsch 6/IX under mossa i alpina regionen, under stenar vid stranden af Lutto elf nedanför Komsiovaara 15/VII, Puoresoaivi i S.Ö. Enare 22/VII under löf i subalpina regionen. Ivalojoki (S).

St. nanus Steph.
Lr: Konosero (Eg) 1-3/VII 87 (L). Olenitsa (Eg., L) Kusräka (Eg) Nuortjaur, på öfversvämmade stränder af Nuortjokk 26/VI 99 (Pp.).

St. ampliventris J. Sbg.
Li Kyrö vid Ivalojoki 23/VII 94 (S).

St. incanus Er.
Lr: Ponoj 24/VIII 80, på stenig, sandig bäckstrand (E), öfre Ponoj-floden 29/VIII 87 (P.).

St. nigritulus Gyll.

[Ei sivunumeroa]

Lr: Varsuga 29-31/VII 87 (L), Kildin (Eg), mellan Lutto elf mynning och Vuollejäyr 5/VII under stenar vid elfstranden (Pp.)

St. tarsalis Ljung.
Lr: Kunttijärvi (E)
Li: Ivalojoki, vid mynningen 25/VII, Kyrö 20/VII 94 (S) och vid Koppelo 14/IX 99 (Pp.).

It. binotatus Ljung.
Lr: Konosero (Eg), Kontajärvi 21/VII 70 (S),
Kusräka, Kaschkarantsa (Eg) Dschynfjället vid Imandra 6/VII 70 (S), Tuotasch vid Nuortjaur 5/VII under mossa i subalpina regionen.
Li: Kattojäyr 3/VIII på Carex-myr (Pp.). Ivalojoki (S.), Karelmjarga 18/VI under löf vid Enare strand, Patsvuono 7/VII under Salix-löf på mosse, Jäniskoski vid Patsjoki 12/VIII under löf.

St. pubescens Steph.
Lr: Olenitsa[?] (Eg. L.) Kaschkarantsa, 21-22 juli, äng vid Stranden (L.) Kusomen 5/VIII (L) Kusräkä 9/VII (L[?]) Tschapoma, Varsuga (Eg.), Kola 15/VI 87, Solovaräka, [jatkuu]

User login

Languages