n20-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

Lr: Olenitsa
Tschapoma (Eg.)
Tschavanga 7/VIII 1887 (L.)
B. Sahlbergi Epph.
Lr: Kouta 27/VII 1870 under Fucus vid hafsstrand (S.)
B. nitida Grav.
Lr: Olenitsa (Eg.)
Nanoglossa nidieola Fairm.
Li: i bon af strandsvalan vid Ivalojoki (S.) - Har antagligen större utbredning.
Phloeopora septans Grav.
Lr: Ketola vid Nuortjaur 29/VI 1899 på nysshugget talltimmer (Pp.)
Li: Muorravaarakka i Saariselkä 2/IX 1899 under tallbark (Pp.)
Ischnoglossa prolixa Gr. v. rufopicea Kr.
Lr: Vaidoguba (Eg.)
Li: Komsiovaara vid öfre Lutto 19/VIII 1899 under tallbark.
Patsjoki vid Jäniskoski 13/VIII under tallbark
[Patsjoki] [vid Jäniskoski] 31/VIII [under tallbark]
Leptusa angusta Aubé
Lr: Kusräka 5/IX 1870 under barken af gran (S.)

[Ei sivunumeroa]

Encephalus complicans Westw.
Lr: Umba (Eg.)
Calodera ripavia Er.
Li. ?
C. lapponica J. Sbg.
Li. Ivalo på fuktiga änsmarker under löf. (S.)
Koppelo 14/IX 1899 2 ex. (Pp.)
C. aethiops Grav.
Lr: Porjeguba 8/IX 1870 (S.)
Olenitsa (Eg.)
Kaschkarantsa (Eg., L.)
Kusomen 5/VIII 1887 (L.)
Ketola vid Nuortjaur 27/VI efter öfversvämning vid Nuortjokk
Chilopora rubicunda Er.
Lr: Kusomen 5/VIII 1887 (L.)
Thinonoma concolor Er.
Lr: 10/VIII 1870 ett exemplar under ett kadaver vid Ponaj-floden (S.)
Gnypeta caerulea Sahlb.
Lr: Konosero
Varsuga (Eg.)
Seidosero 23/VII 1987 (P.)
Maaselga vid Kolosero 10/VI 1987 på sandstrand (E.)
Ketola vid Nuortjaur 1/VII 1899 efter öfversvämmning.
Sorvetsjäyr 7/VII på sandig strand af Lutto elf (Pp.)
Li. Okselmapää i Saariselkä vid stranden af liten fjällsjö.
Peldonivi [?] 16/VII 1897 sandig strand vid [jatkuu]

User login

Languages