n20-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:]
[Jatkoa:] Peldajäyr.
Tana elf nära Karasjokk 29/VII på sandig strand. (Pp.)
Gn. carbonaria Mannh.
Lr: Kantalaks (S.)
Sassheika,
Imandra (E.)
Ocyusa maura Er.
Li: Koppelo vid Ivalojoki 14/IX 1899 (Pp.)
Patsvuono 6/VII under uppk. rosk vid stranden af Enare, samt på liknande lokal vid Tsitsanjarga
Tsitsanjarga 2/VII
Patsjoki vid Hakokoski 24/VIII under mossa och [tämä rivi suluissa]
Äärelä 28/VIII under mossa i björkkärr? [tämä rivi suluissa]
Acrostiba borealis Thms.
Li: Utsjoki (S.)
Hydrosmecta longula Heer.
Lr: Hibinä 10-13 juli 1870 under stenar vid åstrand (S.)
Varsuga (Eg.)
Myllaena dubia Grav.
Lr: Soukelo 18/VI 1870 (S.)
Varsuga 29-31/VII 1887 (L.)
Umba 30/VI 1887 (L.)
Bumansfjord (Eg.)
Li: Tsitsanjarga 2/VII på gungfly vid stranden af en liten skogssjö.
M. intermedia Er.
Lr: Konosero
Umba (Eg.)

[Ei sivunumeroa]

Oxypoda opaca Grav.
Lr: Konosero, (Eg.)
Olenitsa,
Varsuga,
Tetrina,
Tschavanga (Eg.)
Tschapoma (Eg.S.)
Li: Enare (Fellman)
Koppelo vid Ivalojoki
Hietajärvi i S.Ö. Enare, Enare sjö:
Tscharminjarga
Kessnjarga,
Väylä,
Patsvuono.
Peldoaivi vid Peldojäyr reg. subalp.
Kaamas
Tana elf vid Rantila i hästspillning.
O. lateralis Mann.
Lr: Soukelo 14/IX 1870 (S.)
Konosero (Eg.)
1-3/VII 1887 (L.)
Ketola vid Nuortjaur 27/VI efter svår öfvers. vid elfven copiosissime
Sorvetsjäyr vid Lutto 7/VII under rosk på sandig elfstrand cop. (Pp.)
Li: Jäneskoski vid Patsjoki 12/VIII 1897 under löf på fukt. ställe (Pp.)
O. umbrata Gyll.
Lr: Kusräka (Eg.)
Li: Patsjoki vid Niskakoski 8/VII 1897 vid elfstranden (Pp.)
O. solitaria Kr.
Lr: Olenitsa 15-16/VII 1887 (L.)
O. islandica Kr.
Lr: Kouta 27/VII 1887 vid hafsstranden (S.)
Kusräka sept. 1870 under Fucus (S.)
Kusomen [jatkuu]

User login

Languages