n21-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

5719-5722 Shigansk 21 VIII under mossa. [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5723-5724 Shigansk 18 VIII gungflysjö i taigan.
5725-5756 Shigansk 18 VIII under Marchantia och löf vid stranden af en liten skogssjö.
5757-5776 Shigansk 21 VIII under mossa och torrt gräs på gräsbevuxna st. i byn.
5777-5791 Tit-ari 4 IX under mossa och stenar träbitar på strandvallen, sand. [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5792-5805 Tit-ari 5 IX Berget(Kara-Ulah) midt emot holmen, under stenar från Larix-gränsen upp till högsta topparna på sluttande marker.
5806-5823 Buhm 31 VIII under stenar på flodbranten ofvan öfversv. reg. [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5824-5847 Buhm 2 IX under stenar vid flodbranten.
5848-5864 Burn 26 VIII under träbitar o.d. inom öfre öfver- [jatkuu] [Rivin yläpuolella:] Lena inf.

[Ei sivunumeroa]
[jatkoa] -svämningsområdet bland Salix.
5865-5884 Kysyr 26-27 VIII [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5885-5890 Durnoj 12 IX under träbitar vid Lena-stranden. [Rivin yläpuolella:] Lena inf. [tämän ja seuraavan rivin vieressä on laskelma, 300+120+150=570]
5891-5895 Govor 11 IX [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5896-5902 Siktjah 11 IX [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5903-5913 Tungus-haja 18 IX
5914-5917 Midtemot Agrafena 16 IX [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5918 Natara 13 IX [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5919-5923 Golova 13 IX [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5924-5928 Kysyr 9 IX under stenar. [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5929-5946 Tjulah-haja 10 IX [Rivin yläpuolella:] Lena inf.
5947-5960 Kipsaraj 7 IX [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5961-5969 Kumaksar 7 IX under stenar på strandvall. [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5970-5987 Bulkur 6 IX under mossa och stenar på öppen tundra [Rivin yläpuolella:] Lena arct.
5988-5997 Tschimilkan 14 IX [Rivin yläpuolella:] Lena med.
5998-6006 Bulkur 6 IX under löf och mossa på öppen tundra, Catops under stenar. [Rivin yläpuolella:] Lena arct.

XML file: 

User login

Languages