n21-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Ei sivunumeroa

6007-6016 Tit-ari Lena arct. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 4 /IX under mossa på tundraartad mark
6020-6021 Ytyk-haja Lena med. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 6 /VII
6022 Dobroffskaja Lena sup. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 8 /X under träbitar på torr tallbacke
6023-6041 Potopoffskoje Lena sup. 61° [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 9 /X under stenar på gräsbevuxen flodbrant
6042-6043 Potopoffskoje 9 /X under Larix-bark
6044-6047 Olekminsk Lena sup. 61° [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 7 /X under stenar på sandig strand
6048-6062 Jakutsk 1 /VII
6063-6072 Olekminsk 18 /VI
6073-6086 Buhm 31 /VIII under löf och mossa på Lena-strandvall bland Salix och Alnaster-buskar ofvan öfversv.omr.
6087-6102 Ekseja Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 19 /IX under Ptilidium-tufvor i nästan ren Larix-taiga. Lenas högra strand.
6103-6118 Kililik-tak Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 17 /IX under mossa i blandskog, öfversvämmbar låg [jatkuu]

Ei sivunumeroa
[jatkoa] mark på fastlandet
6119-6125 Natara Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 13 /IX under mossa och löf vid rötterna af Alnaster vid mindre taiga-bäck
6126-6130 Ulah-ajah Agrafena Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 16 /IX fastlandsstranden midt emot Agrafena under Larix bark
6131-6146 Durnoj Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 19[?] /IX under mossa och uppkastade träbitar.
6147-6159 Viluj-mynningen, 25 /VII vid bergen
6160-6206 Hohnar mellan Jakutsk och Ytyk-Haja Lena med. [kirjoitettu lyijykynällä Ytyk-Hajan perään] 3-4 /VII
6207-6208 Ust-Vilui [Viluj] 24 /VII på fjällen midt emot.
6209-6210 Ust-Vilui [Viluj] 29/29-30 /VII
6211-6213 Shigansk Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 16 /VIII på holme.
6214-6227 Bytjak (Ust-Vilui) 26 /VII
6228-6233 Buru Lena inf. [kirjoitettu lyijykynällä rivin ylle] 26 /VIII under träbitar på ngt fuktig, buskbevuxen mark inom öfversvämningszonen vid Lena.

XML file: 

User login

Languages