n21-030.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

Insekter insamlade på Kanin-halfön och i norra Ryssland sommaren 1903.
(Brungula lappar).

1 Staden Pinega 8 VI i boningsrum
2-4 Staden Megen 13 VI under träbitar o.d. vid elfstranden nära vattenranden
5-9 Staden Megen 13 VI I smärre vattensamlingar med rika Carex-vegetation inom flodens öfversv.-område
10-17 Staden Megen 13 VI inom öfversvämningsområdet i små vattensamlingar med föga vegetation, sandig botten
18-31 Staden Megen 13 VI under multnande löf på fuktigare marker
32-44 Staden Megen 13 VI på buskar
45-49 Staden Megen 13 VI i spillning

XML file: 

User login

Languages