n21-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

50 Staden Mezen 13.VI. under träbit på torr gräsmark.
51-52 Staden Mezen 13.VI. under löf på fukt. ängsmark
53-54 Staden Mezen 13.VI. i spillning
55-89 Staden Mezen 13.VI. under löf och mossa på fukt., buskbevuxen ängsm.
90-96 Staden Mezen 14.VI. under Empetrum på sandig, dynartad mark
97-123 Staden Mezen 15.VI. under småstenar m.m. vid stranden af en liten bäck
126 Staden Mezen 15.VI. i spillning
127-136 Staden Mezen 15.VI. under träbitar m.m. på torra ställen
137-149 Staden Mezen 15.VI. bland Sphagna vid kanten af liten myrsjö.
150 Staden Mezen 15.VI. under stenar
151-154 Staden Mezen 15.VI. i kadaver
155 Staden Mezen 16.VI. Andromeda polifolia -blommor
156-158 Staden Mezen 16.VI. från ris på myr.

[ei sivunumeroa]

159-160 Mezen 16.VI. under löf på myrmark.
161-167 Ness Kanin 18.VI. på Salix buskar.
168 Mezen 13.VI. myrmark.
169-172 Mezen 15.VI. myrmark
173 Mezen 15.VI. i boningsrum
174-176 Ness Kanin 18.VI. på Salix-buskar
177-180 Myss Tolstoj Fl. Mezen 17.VI. myr.
181-196 Myss Tolstoj Fl. Mezen 17.VI. vid elfstranden.
197-205 Ness Kanin 18.VI Små vattensamlingar med Sphagna
206-236 Ness Kanin 18.VI under trästammar på dyner med Elymus-veg.
237 Ness Kanin 18.VI Sphagnum-gungfly.
238-241 Ness Kanin 18.VI på Salix-buskar
242-251 Ness Kanin 18.VI under löf och mossa vid Salix-buskar på fuktig mark.

XML file: 

User login

Languages