n21-033.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

451-461 Tschisha 26.VI. på tundran i små stillst. vattensamlingar, bevuxna med Hypna och Eriophorum angustifolium.
462-476 Tschisha 26.VI. under löf och mossa bland Salix-buskar i bäckdal
477-480 Tschisha 26.VI. på tundran på svart Hypnum-gungfly vid mindre vattensamling
481-486 Schomokscha 28.VI. på Salix
487 Schomokscha 28.VI. i blommor af Ranunculus auricomus
488-499 Schomokscha 28.VI. under träbitar på sumpiga Salix-marker, no 490-491 under träbitar på torrare gräsmark
500-511 Schomokscha 28.VI. i små vattensamlingar med Hypna och Eriophor. angustifol. på öfversv. Salix-marker

[ei sivunumeroa]

512-537 Schomokscha 28.VI. under löf på fuktiga Salix-marker
539-542 Schomokscha 28.VI. på sandig mark under träbitar, nära hafsstrand
543-545 Konuschin 30.VI i mindre tundrasjö med sandbotten.
546-555 Konuschin 30.VI i myrputtar bevuxna med Hypna och Eriophorum
556 Konuschin 30.VI leriga strandbranter.
557-561 Konuschin 30.VI mest från Salix-buskar.
562-601 Konuschin 30.VI under löf och mossa vid kanten af snödrifvor.
602-617 Kia 1.VII på blommor af Salix lanata.
618 Kia 1.VII under träbitar på hafsstrandsäng.
619-652 Lukoffka 2.VII.
653-659 Konuschin 30.VI.
660-665 Bugranitsa 3.VII i små med Hypnum och Eriophorum bevuxna, grunda tundraputtar.

XML file: 

User login

Languages