n21-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

666-689 Bugranitsa 4.VII under löf och mossa under låga Salix-buskar på tundran.
690-698 Bugranitsa 6.VII på Salix-buskar på ”sopkorna” [?].
699-702 Tarhanova 11.VII på låga Salix-buskar.
703-706 Krinka 13.VII på Salix.
707-710 Krinka 16.VII på Salices.
711-713 Madoha 16.VII på Salix.
714 Madoha 16.VII på Salix.
715-721 Kambalnitsa 19.VII på Salix.
722-724 Kambalnitsa 21.VII på Salix.
725 Mikulkin 29.VII på Salix.
726-796 Kolodljevoj (fl. Pinega fl. Mezen) 22.VIII [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mesen
797-902 Kokornoje 24.VIII (Pinega syst.) [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mesen
903-951 Tschublashskoje[?] 20.VIII (Mezen syst.) [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mesen
952-1018 Tschublashskoje[?] 21.VIII
1019-1070 Kolodljevoj 22.VIII [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mesen
1071-1121 Salaznoje 19.VIII (Mezen syst.) [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mesen

[Ei sivunumeroa]

1122-1214 Tschublashskoje[?] 20.VIII [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mezen
1215-1218 Mezen 16.VIII
1219-1316 Salaznoje 18.VIII [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mezen
1317-1320 Myss Tolstoi 13.VIII i svampar. [yläpuolelle kirjoitettu:] fl. Mezen
1321-1324 Myss Tolstoi 13.VIII lerig bäckstrand.
1325-1356 Myss Tolstoi 13.VIII mest på Betula nana.
1357-1359 Myss Tolstoi 13.VIII myrmark.
1360-1365 Bugranitsa 11.VIII ängssluttning.
1366-1368 Kambalnitza 22.VIII under stenar på fuktigt ställe.
1369-1378 Kambalnitsa 22.VIII i små med Hypna och Carices bevuxna tundravattens.
1379-1394 Kambalnitsa 22.VIII under mossa och löf vid Salix-buskar i dalgång.
1395-1402 Ribnaja 24.VIII under stenar på sandmark vid hafskusten.
1403-1412 Ribnaja 24.VIII under löf vid Salix-buskar på fuktig mark.
1413 Ribnaja 25.VIII under mossa.
1414-1421 Ribnaja 25.VIII i Hypnum-vattensamling.

XML file: 

User login

Languages