n2-081.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
158-159

[s] 158

Neuropt.
K. Ehnberg 1885, S. Sibirien

86 Bjakoffs faktori 10 11. sept. Kemtschik
87 Bjakoffs faktori 18. sept. Kemtschik
88-89 Jenisej 24. sept. rastställe

[s] 159

Insekter samlade sommaren 1886
af
J. Sahlberg

Betecknade med brandgula nummerlappar med ett streck under nummern.

Coleoptera
1-12 Karislojo d. 11 maj (1-3 und. bark af gran)
13-31 Karislojo d. 13 maj (13-17 med F. rufa, 21-28 i Piipola ekskog, 24 invid roten af en stor ihålig ek.)
32-47 Karislojo d. 14 maj (32 på Kukkasniemis stora gran, 33-46 Karkkali mest i gransvampar och på nyss afhuggna stubbar
48-86 Karislojo Karkkali d. 18 maj (48-52 i gransvampar, 53-62 under aspbark 63-65 i asplöfknippor, 66-69 björk 70-83 under löf o. barr i djup granskog.

User login

Languages