n2-082.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
160-161

[s] 160

Coleoptera
J. Sahlberg 1886

87 Karislojo med F. rufa
88-89 Karislojo 18. maj i rum
90-129 Karislojo, Karkkali d. 22 maj (90-92 under löf på sank mark i granskog, 93-104 und. barr o. löf, 105-116 und. aspbark, 118 på granstubbe)
130-133 Sammatti, Lohilampi d. 25 maj
134-147 Karislojo, Haapajarvi [Haapajärvi] d. 24 maj (134-139 und. aspbark, 146 i granbark, 147 i Polyporus å gran)
148-179 Karislojo, Karkkali d. 28 maj
180-188 Sammatti d. 29 maj
189-190 Karislojo d. 29 maj
191-192 Svartå d. 4 juni
193-268 Kärkälä, Järvelä station d. 5 juni (200 uppå i vatten stående Carex strån, 213, 227-262 på blommande Salix pentandra 255 i björksaft 229 i oerhörd mängd vid en hölada 265-268 med F. rufa)
269-280 Asikkala, Wääksynjoki d. 7 juni
281-314 Hollola, Tiirismaa d. 7-8 juni 290-291 i trädsvampar 299 i granbark, 307-312 i Tiirislampi, 303 i björk-

[s] 161

Coleoptera
J. Sahlberg 1886

boletus, 314 i alsvampar
315-358 Galizino d. 9 juni (315 i elgspillning)
359-364 Walkiasaari [Valkeasari?] d. 10 juni
365-429 Raivola d. 11 juni i och vid den gamla läkträdskogen [lärkträdskogen?] 365-374 på gran, 375 i läktradstammar [lärkträdstammar?]
430-437 Sammatti d. 17-21 juni
438-461 Karislojo, Karkkali d. 28 juni (438-444 i alsvampar, 445-446 på Viburnum blommor
463-467 Hattula d. 2 juli vid Saarela
468-471 Töysä d. 2 juli
472-499 Töysä d. 3 juli 483 på Ledum palustre 486 på Epilobium angustifolium, 494 på en mycket gammal gransvamp)
500-529 Töysä d. 4 juli (500-509 i hästspillning)
530-573 Töysä d. 5 juli (534-540 i bränd skog, 541-542 i kospillning på sandig landsväg, 545 på ett gräft land bland Rumex acetosella)
574-595 Pihlajavesi d. 6 juli (574-580 under granbark)

User login

Languages