n2-083.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
162-163

[s] 162

Coleoptera
J. Sahlberg 1886

596-619 Pihlajavesi d. 7 juli (606-613 under ruttnande hö vid en höstack 614-615 i en stor, hög, svart Polyporus på gran)
620-621 Töysa [Töysä] d. 4 juli
622-632 Orivesi nära Lyly d. 8 juli (622-629 i bränd skog, deraf 622-624 under bark af björk, 627 i en fnösksvamp på gran, hvilker larverna aldeles genomätit, 629 i en liten Agaricus
633-644 Orivesi, Lyly d. 9 juli 639-340 under bark af björk i bränd skog, 643 vid lada på sumpig skogsmark, regn hela dagen, uppklarnande på aftonen)
645-679 Orivesi, Lyly d. 10 juli (645-658 i bränd skog, 658 under björkbark, 660-661 i Kavia skogsträsk, 663 på tall)
680-683 Ruovesi nära Kallenautio d. 11 juli (680 und. barken af den största halfbrända nedliggande fura på Siikakangas, de öfriga äfven under furubark derstädes

[s] 163

Coleoptera
J. Sahlberg 1886

684-700 Ruovesi d. 12 juli (684-693 under furubark på Siikankangas, 690-691 sammanboende, 696 under löf vid Siikaneva kärr, 699 på blommor af Spiraea vid Ryövärin kuoppa)
701-705 Orivesi, Kallenautio d. 13 juli
708-725 Yläne, Huvitus d. 21 juli (702-710 under aspbark o. i aspsvamp)
726-745 Yläne, Huvitus d. 22 juli (726-734 vid Pyhäjärvi strand, 740-741 i gransvamp, 742-743 under bark af gran
746-748 Nurmijärvi vid Hyvinge d. 24 juli under tallbark
749 Lojo d. 24 juli
750-756 Karislojo, Karkkali d. 27 juli
757-766 Karislojo, Haapajärvi d. 28 juli (nästan alla und. granbark o. i gransvampar
767-773 Karislojo
774-775 Från larver tagna i Pihlajavesi
776-790 Karislojo under bark af gran i början af augusti

XML file: 

User login

Languages