n2-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
164-165

[s] 164

Coleoptera
J. Sahlberg 1886

791-797 Teisko d. 21 aug.
798-822 Teisko d. 23 aug. (798-815 und. bark af gran, och i gransvampar, 817-821 i svampar på asp och björk, 822 på Betula nana.
823-844 Teisko d. 24 aug. (829-833 på gran, 834-841 under ruttna svampar i djup granskog med sållning.)
845-853 Kuru d. 25 augusti under bark af gran etc. i djup barrskog nära Leppäjärvi.)
854-857 Kuru d. 26 aug. i trakten af Toikko
858-863 Karislojo d. 31 aug.
864-875 Sammatti d. 4 sept.
876-879 Karislojo d. 2 sept.
880-887 Karislojo Haapajärvi d. 7 sept i djup granskog (886 i gamla gran Pylori.)
888-923 Karislojo Haapajärvi d. 8 sept. (888-891 i Kakkuslampi, 892 under mossa 894-900 i ruttna fårsvampar 905-911 dito, 921-923 i Polyporus pinicola
924-969 Karislojo Haapajärvi d. 11 sept. (938-940

[s] 165

Coleoptera
J. Sahlberg 1886

924-937 Karislojo Karkkali d. 10 sept troligen i murkna (929 i små torra, tunna fnösksvampar på gran)
938-969 Karislojo Haapajärvi d. 11 sept (938-940 troligen i murkna trä- och barksmulor vid roten af en stor gran, 942-946 under bark af gran och i Polyp. pinicola på samma trädsort, 947-950 i torr slemsvamp på roten af en torkad gran,951-953 bland granbarr på fuktigt ställe 958-959 dito, 960 i ruttnande Polyporus 969 i Kakkus. träsk.)
970 Karislojo Kukkasniemi d. 12 sept. tagen af Avena Sahlberg
971-1000 Karislojo d. 14 sept. (mest i ruttna svampar nära Haapajärvi)
1001-1005 Karislojo d. 20 sept. i källare

XML file: 

User login

Languages