n2-086.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
170-171

[s] 170

Lepidoptera, Trichopt.
J. Sahlberg 1886

Endast Lepidoptera och Trichoptera från numrorna 74-113

74-84 Töysä d. 2 juli
85-92 Töysä d. 3 juli
93-98 Töysä d. 5 juli
99 Pihlajavesi d. 6 juli
100-104 Pihlajavesi d. 7 juli
105 Orivesi d. 8 juli
106-108 Orivesi d. 10 juli
109-113 Ruovesi d. 12 juli (109-111 vid Ryövärin kuoppa 112-113 på Lii kärr)
114 Lojo d. 3 juli
115-116 Teisko d. 23 aug

[s] 171

Coleoptera
A. Boman 1886

Insekter samlade sommaren 1886
af
Artur Boman

Coleoptera (gula 1-1006; bruna 1-338 lapp.)
A från Kivinebb [finska: Kivennapa, ryska: Pervomajskoje] under maj och juni månader

(1-824)

1-277 tagna genom sållning på olika lokaler under senare hälften af maj
278-306 på blommande Salix buskar
307-401 på ett gammalt hästkadaver
402-442 på blommor af Trollius o. Taraxacum officinale
443-496 från ett skafferi
497-520 under barken på nedliggande, halfmultna granar i Rautakorpi nära Lintula gods
521-667 från åkerrenar med strykhåf
668-740 från olika lokaler, mest under stenar och liggande trädstycken
741-759 i gödsel
760-791 på växter, blad, blommot, m.fl. lokaler

User login

Languages