n2-087.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
174-175

[s] 174

Coleoptera
A. Boman 1886

F från Rautus under de första dagarna af Augusti m.
(62 bruna 125)
62-74 från träsken nära kyrkan
75-125 frän stränderna af detsamma, med strykhåfven från det långa gräset och vassen vid tillandningarna

G från Kivinebb genom sållning under september månad

(bruna) 126-338 olika lokaler, mest löfskog.

[s] 175

Hemiptera
A. Boman 1886

Hemiptera (gula lappar)

A från Kivinebb und. maj o. juni månader
(1-133)
1-20 från Lintula å ell. vattensamlingarna i närheten
21-91 med strykhåf på rågbråddarne och åkerrenarna
92-112 på blad och växter, mest Salix buskar
113-133 genom sållning på olika lokaler.

B från Walkjärvi under juli månad
(134-169)
134-151 trakterna kring W:järvi sjö, dels genom sållning dels på annat vis
152-169 Wirkkilä by o. Sikosaari holme i Wuoksen

C från Pyhäjärvi (170-185)
170-185 alla fr. en bäck nära gästgifveriet vid kyrkan, tagna i en stillstående vik af densamma.

User login

Languages