n2-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
176-177

[s] 176

Hemiptera
A. Boman

D från Rautus [finska: Rautu] und. de första dagarna af Aug. månad.
(186-216)

186-205 från träsken vid Rautus kyrka
206-216 från ständerna af desamma
217-300

E från Kivinebb under september månad
217-300

Lepidoptera gula lappar

A Från Kivinebb und. maj o. juni månader
(1-354)

1-130 från olika lokaler
131-136 på blommande syrenbuskar
137-146 på blommor af Taraxacum officinale

[s] 177

Lepidoptera
A. Boman 1886

147-154 på Syrenbuskarna
155-163 flygande längs marken und. nätterna
164-167 på Syrenbuskar
168-177 från olika lokaler
178-197 på Syrenbuskar
198-200 Grankärr (Rautakorpi vid Lintula svärmade tidigt på morgnarna
201-202 uppfödda från larver
203-204 i skymningen på en rågåker
205-281 från olika lokaler
282-297 från Rautakorpi vid vägen
298-314 från trädgård och ängsmark
315-325 tagna på vägen mellan Rantakylä och Pihlais byar ej långt från Mohla gränsen
326-332 ett sankt kärr nära Rantakylä by
333-352 en solig backsluttning äfven ledes nära Rantakylä by
353-354 tallskog, Rantakylä

XML file: 

User login

Languages