n2-089.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
178-179

[s] 178

Lepidoptera
A. Boman 1886

B Från Walkjärvi under juli månad (355-403)

355-392 på Weikkola och Pähkinänmäki egor samt äfven nära kyrkan
393-403 på Sikosaari i Wuoksen.

C Från Pyhäjärvi under juli månad (404-414)

404-414 alla i närheten af kyrkan

D Från Sakkola på genomresa (415-422

415-422 i alskog vid stranden af en bäck ej långt från kyrkan

E Från Kivinebb, senare på hösten (augusti o. september (423-542)

423-437 från löfskog, på dagen

[s] 179

Lepidoptera, Odonata.
Boman 1886

438-463 i skymningen och i mörkret med lykta från blommorna (förnämligast Solidago canadensis) i trädgården
464-469 från hallonbuskarna i trädgården i mörkret med lykta
470-498 på blommorna (Solidago canadensis) i trädgården med lykta
499 från barrskog i skymningen
500-508 skilda lokaler
509-516 svärmade tidigt på morgnarna bland albuskar
517 ej långt från samma ställe
518-542 olika lokaler

Odonata
gula lappar

A Från Kivinebb (543 fortsättning från fjärilarna – 564)

543-564 från olika lokaler

XML file: 

User login

Languages