n2-090.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
180-181

[s] 180

Odonata, Orthopt. Trich.
Boman 1886

B Från Walkjärvi (565-572

565 från Pähkinämäki, på vägen derifrån till Weikkola
566-572 från Sikosaari holme i Wuoksen

Orthoptera
gula lappar

A Från Walkjärvi socken Wirkkilä by v. Wuoksen

573-576 från en backsluttning beväxt med småskog – på väg nedåt stranden

B Från Kivinebb i början af september

577-592 olika lokaler

Trichoptera
gula lappor

A Från Kivinebb

593-598 olika lokaler

B Från Sakkola 599

[s] 181

Insekter saml. somm. 1887 af J. Sahlberg
Gula nummerlappar med 2 streck

Coleoptera

1-95 Karislojo i juni
96-126 Karislojo Karkkali d. 1 juli
127-174 Karislojo Karkkali d. 4-11 juli
175-220 Sammatti d. 12-13 juli (192 under en rutten björktraf)
221 Karislojo 15 juli – 8 aug
280-324 Kälviä d. 10-11 aug. (287, 320-324 vid hafsstranden nedanför Peitso gästgifveri)
325-364 Uleåborg d. 14 aug. (325-345 i elfven, 346-362 i en liten vattensamling v. flodstrand.
365-397 Karunki d. 17 aug. (regn)

User login

Languages