n2-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
182-183

[s] 182

Coleoptera
J. Sahlberg 1887

398-416 Avasaksa d. 18 aug (regn)
417-454 Avasaksa d. 19 aug. (417-430 under barken af en torkad tall på toppen af berget)
455-473 Turtola d. 20 aug.
474-491 Turtola d. 21 aug.
492-519 Turtola d. 23 aug.
521-544 Emellan Turtola och Kolari d. 24 o. 25 aug. (547 tagen af G. Johansson under bark af björk i bränd skog nära Heitasenkoski 542 af mig på samma lokal)
545-578 Kolari d. 25 aug.
588-594 Kolari d. 26 aug.
595-610 Kolari d. 26 aug.
611-632 Muonio d. 27-28 aug. södra delen
633-658 Muonio kyrkoby d. 29 aug. (633 på, 634-639 nedanför Olostunturi)
659-696 Muonio d. 30 aug.
697-711 Muonio Kerässupitrakten d. 31 aug (697 under tallbark vid Liepimajärvi, 700 i en murken aspstam på Tuomivara, 701-708 i Liepijärvi)

[s] 183

Coleoptera
J. Sahlberg 1887

712-735 Kittilä Pallastunturi d. 1 sept. (712 ny för faunan tagen af G. Johansson på toppen af Pallastunturi, 722 på Salix lappon. högt på fjellet)
736-795 Muonio sållade d. 2 sept och utplockade d. 19-21 sept i Karislojo
800-826 Turtola, Ratasjoki d. 5 sept (800-805 und. granbark, 806 i en stensvamp på en tallstubbe)
828-863 Turtola d. 6 sept (828-832 i Ratasjoki 841-856 vid och i Ratasjärvi)
864-901 Turtola d. 7 sept (864 i en liten gråhvit i knippor växande svamp uppe på en björkstam i bränd skog, 870 873 under bark af tall i bränd skog 874-894 vid Ylinenjärvi)
902-934 Turtola d. 8 sept (902-907 under granbark 910-913 i svamp)
935-983 Torneå d. 10 sept
984-986 Torneå hamn d. 11 sept
987 Kemi d. 11 sept
988-1056 Torneå sållade d. 11 sept utplockade i Karislojo d. 20-21 sept)

XML file: 

User login

Languages