n2-098.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
196-197

[s] 196

Alla ordningar tills.
Levander 1887

786-788 Kusomenj 5/VIII
789-798 Tschevangr 7//VIII
799-804 Tschevangr ozepo 10/VIII
805 Tetrina 14/VIII
806 Tschapoma 16/VIII
807 Tetrina 17/VIII

De spritlagda insekterna
(Röda lappar)
(Alla ordingar)

1-47 Petrosavodsk 6/VI 87
48-64 Telekino gästgifv. 7/VI
65-261 Konosero 1-9/VII
262-369 Umba 27-30/VI
370-712 Solovelski öar 12-22/VI
713-869 Sermaks 24/VI
870-916 Suma 8-9/VI
917-1181 Sermaks 24/V
1182-1609 Varsuga 29/VII – 1/VIII
1610-1770 Tetrina 14-16/VIII
1771-2004 Tsjevanga 7-12/VIII
2005-2146 Kusomenj 29/VII – 5/VIII
2147-2488 Kaschkaranta 20-27/VII
2489-2751 Olenitsa 14-17/VII
2752-3034 Kusrjäka 8-13/VII

[s] 197

Sibiriska insekter samlade 1876 af J. Sahlberg
se närmare J. Sahlb. Bidrag till nordvestra Sibiriens insektfauna, Hemiptera Heteroptera, 1878.

Coleoptera
(Gula lappar, skrifna numror)

1-5 Ural d. 18-20 maj (5 i pilsvamp
6-65 Tjumen d. 23 maj
66-106 Tobols stränder d. 24 maj
107-112 Irtisch d. 25 maj
113-130 Irtisch d. 26 maj
131-160 Samarova d. 26 maj

User login

Languages