n2-099.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
198-199

[s] 198

Coleoptera
1876 J. Sahlberg

161-271 Vid föreningen af Irtisch och Ob d. 27-29 maj (de flesta och alla Aleocharider bland Salix löf på en flack strand)
272-319 Surgut d. 30 maj
320-375 Obflodens strand 10 mil öster om Surgust d. 31 maj
376-435 Obfloden emellan Narym Tschulims inflöde d. 1 och 2 juni
436-444 Emellan Ob och Jenisej d. 3-8 juni
445-525 Krasnojarsk d. 10 juni
526-653 Krasnojarsk d. 11 juni
654-708 Jenisejsk d. 14 juni (656 allmän uppe på Spiraea-buskar (674 under barken af Abies)
709-734 Jenisejsk d. 15 juni (718 under på sumpigt ställe, likaså
735-772 Jenisejsk d. 16 juni
773-786 Jenisejsk d. 17 juni
787-823 Jenisejsk d. 18 juni
724-839 Jenisejsk d. 19 juni
840-859 Jenisejsk d. 20 juni (849 på öfversvämmade ängar)

[s] 199

L Sibirien J. Sahlberg 1876

860-963 Jenisejsk öster om floden d. 21 juni (Bembid. och 2 Anthicus på sandiga stranden
964-1077 Jenisejsk d. 22 juni (464 på Salix med smala blad vid Jenisej, 965 ätande en Succinea på en Trollius om aftonen, 972 på Populus tremula, 974 på Larix 991 copiöst puppor under barken af en torkad tall, 1010 under mossa i en djup dalgång, 1021-1023 likaså 1044 copiöst i blommorna på en buske af Spiraea chamaedryfolia, troligen utflugen ur strandsvalans bo, 1047-1056 i svampar, 1068-1077 med Teronia rufa)
1078-1169 Jenisejsk d. 23 juni (1083-1085, 1126-1140 i små svampar, 1108, 1168 på sandig backe bland Dracocephalus, 1110-1114 Jenisejs strand, 1115-1119 i björk saft, 1120-1125 på Polyporus, 1169 allmän på Sambucus)

XML file: 

User login

Languages