n2-122.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
244-245

[s] 244

Lepidoptera
K. Ehnberg. 1889.

513 Kivinebb 7 juni kaplansgården
514-532 Rautus Kosha 10 juni odlad egor österut
533 Rautus Kosha 10 juni sankare mark
534 Rautus Kosha 10 juni vid gården
535-544 Rautus Kosha 11 juni ådäld norrut
545-565 Rautus Kosha 11 juni afton på hagmark vid länsmannens gård
566-580 Rautus Kosha 12 juni f.m. torra svedjebacken
581 Rautus Kyrkbyn 12 juni afton på fönsterruta
582 Rautus 13 juni vid landsvägen till Vepsa
583 Rautus Vepsa gård 13 juni äng
584-666 Rautus Vepsa 14 juni äng söderut v. gränsen
667-674 Rautus Vepsa 15 juni myrfläckar norrut
675-720 Rautus Vepsa 15 juni ängssluttningarna söderut
721-732 Rautus Vepsa 16 juni myrarna norrut
733-795 Rautus Vepsa 16 juni afton på skogsäng & äpple
796-849 Rautus Vepsa 17 juni ängssluttningar
850-852 Rautus Vepsa 18 juni ur puppor tagna som larver i Kivinebb.
853-864 Rautus Vepsa 18 juni f.m. utmed vägen norrut
865-888 Rautus Vepsa 18 juni afton skogäng
889 Rautus Vepsa 18 juni i boningsrum
890-894 Rautus Vepsa 19 juni f.m. skogsäng norrut

[s] 244

Lepidoptera
K. Ehnberg 1889

895-934 Rautus Vepsa gård 19 juni afton skogsäng
935-979 Rautus Vepsa 20 juni ängssluttningarna söderut
980-990 Rautus Vepsa 21 juni ängsslutningarna
991 Rautus Vepsa 22 juni ur puppa tagen som larv i Kivinebb (A. occulta)
992-996 Rautus Vepsa 22 juni äng
997-1000 Rautus Vepsa 23 juni äng
1001-1005 Rautus Vepsa 24 juni äng
1006-1053 Rautus Vepsa 25 juni äng & kärräng söderut
1054 Rautus Vepsa 26 juni utkläckt ur puppa tagen som larv i Kivinebb
1055-1091 Rautus Vepsa 26 juni ängarna söderut
1092 Rautus Vepsa 27 juni ur puppa tagen som larv i Kivinebb
1093-1117 Rautus Vepsa 27 juni ängarna söderut
1118-1141 Rautus Vepsa 28 juni ängarna söderut
1142-1167 Rautus Vepsa 29 juni ängarna söderut
1168-1173 Rautus Vepsa 29 juni ur Kivinebb puppor
1174-1200 Rautus Vepsa 30 juni ängarna söderut
1201-1221 Rautus Vepsa 1 juli ängarna söderut
1222-1249 Kivinebb 3 juli kaplansgården afton i trädgård och på äpple

XML file: 

User login

Languages