n2-123.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
246-247

[s] 246

Lepidoptera
K. Ehnberg 1889

1250-1256 Kivinebb 2.-3. Juli utkläckta ur puppor tagna därsammastädes
1257-1277 Sikosalo (Taipalsaarin) 6. juli på ängar om dagen
1278-1305 Sikosalo 6. juli om afton på äpple och blommande Epilobium
1306 Sikosalo utkläckt ur puppa tagen i Kivinebb[?] som larv i Kivinebb
1307-1327 Sikosalo 7. juli äng om afton
1328-1343 Sikosalo 8. juli äng på dagen
1344 Sikosalo 8. juli utkl. ur Kivinebbpuppor
1345-1363 Sikosalo 9. juli på äng, löfskog m.m. afton på äpple och blomm. Epilobium
1364-1394 Sikosalo 10. juli = före gående
1395-1412 Sikosalo 12. juli på äng, löfskog m.m.
1413 Sikosalo 12. juli utkl. ur Kivinebbpuppor
1414-1415 Sikosalo 12. juli på Epilobium angust. om afton
1416 St Michel 16. juli på plank i trädgården
1417-1419 St Michel 16.-20. juli utkläckt ur Kivinebbpuppor
1420 W:strand i maj 1889

[s] 247

Lepidoptera
K. Ehnberg 1889

1421 G. Hicifolia larv tagen på Sikosalo i juli 89
1422-1424 St Michel 23. juli på plank i staden
1425 St Michel 23. juli utkläckt ur puppa tagen på asp på Sikosalo i juli
1426 St Michel 24. juli utkläckt ur puppa tagen i St Michel i juli
1427-1428 St Michel 26. juli trädgård
1429 St Michel 30. juli utkläckt ur puppa tagen som larv dersammastädes
1430 St Michel 1. aug. vid Emola qwarnen på videbusk.
1431 St Michel 2. aug. gårdsplank
1432 St Michel 3. aug. gårdsplank
1433-1434 St Michel 4. aug. ur puppa tagen som larv i St Michel
1435 St Michel 6. aug. på trädgårdsplank
1436-1437 St Michel 7. aug. på äng vid Sairila torp
1438 St Michel 11. aug. trädgård i gräset
1439-1445 St Michel 11. aug. ur puppor tagna i St Michel
1446-1454 St Michel 15. aug. Sairila torp om afton på äpple
1455 St Michel 7. aug. Notodonta Zicruglans [?]
1456 St Michel 7. aug. larv till G. Potatoria

XML file: 

User login

Languages