n2-124.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
248-249

[s] 248

Lepidoptera
1889 K. Ehnberg

1457 St Michel 18. aug. i trädgård i staden
1458 St Michel 27. aug. utkläckt ur puppa under min frånvaro puppan tagen vid Sairila torp 7 aug
1459 St Michel 26. aug. tagen på plank i stallen.
1460 St Michel 25. aug. från puppa
1461 Punkaharju 24. aug. i lärkträdsparken 24 aug
1462-1467 Sääminge kronoskog 1-3. sept. i blandskog
1467-1682 Kivinebb kaplansgård 2-3. juli

[s] 249

Öfriga ins. ord.
K. Ehnberg 1889

Öfriga ordningar utom Lepidoptera o. Coleoptera

1 Hfors 19. april vid Djurgårdsforsen i snödrifvan
2 Hfors 21. april Weilins villa i boningsrum
3-7 Hfors 25. april Weilins villa i boningsrum
8-9 W:strand 10. maj "Dysterniemi"
10-23 Nykyrka 12. maj Liikoila by, söderut, tallmo & myr dels på blom Cassandra Calyc
24-29 Nykyrka Liikoila 12. maj e. m. på blom. Salix vid norra sjöstranden
30-56 Nykyrka Liikoila 13. maj f. m. vid Aholampi på blomm. C. calyc. furu etc
57-86 Nykyrka Liikoila 13. maj e. m. vid sjöstrand o. i löfskog på Salix mm. norrut
87-90 Nykyrka Liikoila 14. maj i boningsrum
91-103 Nykyrka Liikoila 15. maj f. m. tallmyr Cassandra bl.
104-107 Nykyrka Liikoila 16. maj f. m. på tallmyr och under tallbark
108-112 Nykyrka Liikoila 16. maj e. m. i löfskog under vedspån

XML file: 

User login

Languages