n2-125.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
250-251

[s] 250

Öfriga insektordn.
K. Ehnberg. 1889.

113-116 Nykyrka Liikoila 17 maj under bark på stubbar
117-120 Nykyrka Liikoila 18 maj under bark & på Cassandra[?]
121-128 Nykyrka Liikoila 19 maj under bark , på blomm. m.m
129-131 Nykyrka Liikoila 20 maj utkläckta ur Fuliginosa puppa
132-134 Nykyrka Liikoila 20 maj under bark på en furustubbe
135 Nykyrka Liikoila 20 maj på Salix
136 Nykyrka Liikoila 21 maj utkläckt ur puppa
137-140 Kivinebb 22 maj under bark på stubbar i en gammal park vid Kaplansgård
141-142 Kivinebb 23 maj utkläckt ur puppa tagen i Nykyrka
143 Kivinebb 23 maj på exkursion öster om kaplansgården
144-145 Kivinebb 23 maj afton på skogsäng vesterut Polvenjärvi by
146-174 Kivinebb 24 maj landsvägen söderut samt skogsäng
175-182 Kivinebb 25 maj f.m. landsvägen österut fr. prestgård
183-206 Kivinebb 25 maj e.m. på blomm. hägg m.m, skogsängarna i vester
207-227 Kivinebb 26 maj på vägen till kaplansgården och derstädes

[s] 251

Öfriga insektordn.
K. Ehnberg. 1889.

228-237 Kivinebb 27 maj kring byn Polviselkä
238-247 Kivinebb 28 maj kring byn Polviselkä
248-258 Kivinebb 29 maj f.m. kring byn Polviselkä på myr m.m.
259-267 Kivinebb 29 maj e.m. skogsäng, under bark m.m.
268-287 Kivinebb 30 maj e.m. skogsängarna vesterut
288-297 Kivinebb 31 maj på skogsäng, grankärr m.m
298-310 Kivinebb 1 juni på skogsäng, grankärr m.m
311-332 Kivinebb 2 juni på skogsäng, landsväg m.m
333-334 Kivinebb 3 juni utkläckta ur puppar tagna här
335-358 Kivinebb 3 juni på myr, grankärr, skogäng m.m.
359-364 Kivinebb 4 juni skogsäng m.m.
365-387 Kivinebb 5 juni skogsäng, myr, grankärr m.m.
388-399 Kivinebb 6 juni kaplansgården
400 Kivinebb 6 juni utkläckt ur Noctua puppa tagen härstädes
401-402 Rautus kyrkbyn 9 juni
403 Rautus Kaskala kylä 9 juni vid gården
404-425 Rautus Kaskala by 11 juni hagmark & å däld
426-439 Rautus Kaskala 12 juni svedjebackar
440 Rautus Vepsagård 13 juni skogsäng
441-458 Rautus Vepsagård 14 juni skogsäng

XML file: 

User login

Languages