n3-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
16-17

[s] 16

1885 Hammarström Södra Sibirien

589-641 Osnatjennaja (626-639 låga stackar på högre belägna backar)
642-656 Vid Kordon 2 mil söder om Osnatjennaja
657-768 Vid Jenisej 27. juli strand nära Osnatjennaja större delen på umbellater (stort slag)
769-797 Osnatjennaja 28. juli
798-827 Osnatjennaja 29. juli
828-879 Osnatjennaja 30. juli berget Omaj 300 fot öfver hafvet
880-898 Osnatjennaja 2. aug. på steppen under stenar
899-909 Osnatjennaja 2. aug. byn midt emot.
910-994 Osnatjennaja 3. aug. mest på Leonurus (908-991 hög stack på en torr backe 1 aug. 958 på en gul Aconitum med mörka ståndare)
995-1017 Osnatjennaja 6. aug. Vid Polova Verchina 3,300 fot öfver hafvet på en bradbladig Cirsium.
1018-1051 Osnatjennaja 8. aug. vid Poilova dels under bark af cembra, dels på blommor. Nära berget Boruss.
1052-1081 Osnatjennaja 10. aug. i en del på an-

[s] 17

Hymenoptera Hammarström 1885

gränsade höjder vid byn.

1082-1092 Osnatjennaja 5. aug. I skogen vid Soboleva. Humlorna på Aconitum Lycoctomum
1093-1110 Osnatjennaja 4. aug. längs floden Jenisej
1111-1123 Osnatjennaja 7. aug. vid berget Boruss vid foten af sjelfva den högsta spetsen
1124-1164 Osnatjennaja 11. aug. På steppen 3 verst från byn ett lågländt ställe
1165-1170 Osnatjennaja 9. aug.
1171-1212 Osnatjennaja 13. aug.
1213-1286 Osnatjennaja 12. aug. kring Omaj
1287-1322 Osnatjennaja 15. aug. På andra sidan floden
1323-1328 Osnatjennaja 14. aug. under björkbark
1329-1408 Abakanska savoden 19. aug.
(1402-1409 under en sten)
1409-1413 Abakanska sav. 20. aug.
1414-1425 Abakanska sav. 21. aug.
1426-1485 Abakanska sav. 22. aug.
1486-1510 Abakanska sav. 23. aug.
1511-1569 Abakanska sav. 24. aug.
(1565-1569 under stubbar)
1570-1594 Abakanska sav. 25. aug.

XML file: 

User login

Languages