n3-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
18-19

[s] 18

Hymenoptera
1885 Hammarström

1595-1598 Abakanska sav. 26 aug.
1599-1601 Abakanska sav. 28 aug
1602-1616 Ichabin Dabaga
1617 Ischikem 7 sept.
1618-1619 Kemtschik 10 sept.
1620-1622 Kemtschik 11 sept.
1623-1630 Kemtschik 12 sept. På stepp.
1631-1634 Kemtschik 13 sept.
1635-1637 Kemtschik 14 sept.
1638-1647 Kemtschik 15 sept.
1648-1653 Dschagul vid Jenisej
1654-1655 Jenisej Baingol berg Haarkam
1656-1659 Jenisej Soldan 27 sept.

[s] 19

Södra Sibirien Hammarstöm 1885

Neuroptera
(Röda tryckta nummerlappar från 1-21)

1 Uti omnejden af Jekaterinenburg 1 juni Jordmån sandig. Skog utgjordes af tall, björk och någat lind.
2 Minusinsk på en sandslätt bevuxen hufvudsakligen med Iris biglumis, Lepidium latifolium, Termopsis lanceolata m. fl. 21 juni
3 Minusinsk 25 juni Söder om staden på andra sidan om Tagarskoj protok på sandkullar och invid flodstranden
4 Verchne Lujetuk 1 juli På en skogsäng längs stranden af Lujetuk ån.
5-6 Verchne Lujetuk 2 juli Nedanför skolhuset vid stranden af en bäck.
7 Verchne Lujetuk 2 juli På en hög kulle 7 verst från byn
8 Verchne Lujetuk 4 juli
9 Osnatjennaja 10 aug
10-11 + 14-15 Abakanska sav. 23 aug.

User login

Languages