n3-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
44-45

[s] 44

1891 J. Sahlberg Coleoptera

312-336 Karislojo början af augusti
337-346 Karislojo Kurkijärvi och Haapajärvi trakten d. 20? aug.
347-355 Karislojo 20-24 aug.
356-366 Karislojo d. 25? aug. Haapajärvi
367-399 Karislojo i slutet af aug. i hästspilling
400-401 Karislojo i slutet af aug. under löf
402-414 Karislojo under bark af gran å Kukkasniemi
415-416 Karislojo i hästspilling
417-437 Sammatti d. 29. aug. (419-423 och 437 under fogelkadaver)
438-442 Karislojo d. 1. sept.
443-489 Karislojo i september 448 i en potatisgrop
490 Sammatti utkläckt från puppor i början af september
491-493 Karis d. 16. september

[s] 45

Hemiptera J. Sahlberg 1891

Hemiptera
701-703 Yläne d. 21-22 maj
704-712 Karislojo i juni
713-714 Sammatti d. 6. juli
715-730 Karislojo i juli
731-742 Karislojo i augusti
743-744 Sammatti under bark af gran d. 29. aug.
745 Karislojo

Hymenoptera, Diptera, Orthoptera s. l, Neuroptera Trichoptera

801 Nastola d. 18. maj
802-815 Karislojo i juni
816-818 Sammatti d. 6. juli

User login

Languages