n3-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
46-47

[s] 46

Hymenoptera.
A. Westerlund (No flav.)

Rantasalmi
Toukok. 23 215-218 Tien vier. (Oxmaa luon. hiekka per. maalohkaan
Toukok. 23 219-221 Puuton aukea irtohiek. kangas (kirkon kyl. ja pap. väl.)
Toukok. 23 222-225 Mäki rinne auringon puol. (kasv. Arctostaph. y.m.) karheamp. hiekkap. maassa, len.
Toukok. 23 227-230 Arctostaphylos uva ursin kukilla hiekkap. rin. sam. rinteellä kuin ed.; pari yksin. Andrena pratensista pesii myös (r. Osikon m. t.)
Toukok. 23 231-232 Salix hedekukilla (pap. puust. S. caprea vier.)

[s] 47

Toukok. 23 235-237 Tien vierus, savisekaista hiekkapengertä ojan vier. vir (1 1/2 kilom. Savonl. ja kirkolta) pesii runsaasti (Niiralan And. koh. And. pratensis, joukossa Calletes cunicularius (siinä g. Call. 238-239)
Toukok. 23 233-234 Petäjikkö kangas, aukeasta alaa väl., paik. pien. pet., pehmyt hiekka maa, pistää esiin (Cladonian, Cetraria y.m. jäkälien väl. sam. kasv. Festuca y.m.) porohiekkaa (vastap. tien. tois. puol. Spanni[?])
Toukok. 23 249 Tien vieri, oja reun. hiekkap.
Toukok. 23 242-251 Salix in kukilla (S. cinerea, aurita, vagans et. livida y. m.)
Toukok. 24 252 paikalla missä A. prat. ja C. c. pesii k.pen. aur. p.
Toukok. 24 253 Tien vier. penger. hiek. (vastap. Wartiäista, Coj. l.)
Toukok. 25 254 Samalla Salixella kuin 231, 232
Toukok. 25 255-256 Salix
Toukok. 25 259, 261 Salix iltap. kl. 5
Toukok. 25 260 Pellon laide saven sek. multa lohkaus, lennellen ja väl. aset. maah.

User login

Languages