n3-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
48-49

[s] 48

Hymenopt.
Westerlund. 1891. Rantasalmi.

Toukok. 25. 262 Colletes cunicularius' en reijän vier. n 1/2 kort. syv.
Toukok. 25. 263 Samallaisella paikalla, milla C. c. pesii, hiekkaa kaivaessa.
Toukok. 25. 269-275 Irtohiekalla reunall. lennellen
Toukok. 27. 276 Salix' ien kuk: lla ja lennellen, kuivahko niitty.
Toukok. 27. 277-280 Lennellen iltapuol. päivää petäjän oksille ja niiden ympäri (useita kapp.) Mustalahti (portista vasemmalle) oleva hiek. mäen kunnas, hiekka louhoksen reunamilla kasv. petäjät.
Toukok. 27. 281-296 Edellinen paikka, hiekka louhoksen reunamilla.
Toukok. 27. 297 Pajun kukalla, märkä, aukea niitty
Toukok. 27. 301 Maantiellä, asettuen sille hiekalle
Toukok. 29. 302 Salix' ella kuk.
Toukok. 29. 303 Myrtillus nigrer' illa kukalla niitty.
Toukok. 29. 304 Salix' en kukalla
Toukok. 29. 305 Maantien vierus hiekkaa (kokkokangas)

[s] 49

Westerlund. 1891. Rantasalmi.

Toukok. 29. 306-312 Samoilla seutuvilla kuin ed. maantien vierustalla hiekkalouhoksen ed.
Toukok. 29. 313-317, 333 Kankaan laide (kokkok.) hiekkaperää maata (portista ylös, oikealle)
Toukok. 29. 318, 319 Sma paikka kuin 277-280
Toukok. 29. 320 Sma paikka kuin 277-281
Toukok. 29. 321 Taraxacum officinalella ed. seutuvilla, mäki.
Toukok. 29. 325 dubie
Toukok. 30. 334 Ribes nigrum'illä kukalla (iltap.) puutarha
Toukok. 30. 338-340 Ribes rubrum kukalla puutarha
Toukok. 30. 341-345 Ribes grossularin kukalla puutarha
Toukok. 30. 346-348 Ribes rubrumin
Toukok. 31. 355-357 Petäjäkkö - kaukaan (harju: kokkokangas) laide hiekkaperäinen rinne, paikalla missä A. pratensis ja C. cunicularius pesivät.
Toukok. 31. 358-360 Samalla harjanteella, ei A. p. ja C. c. pesiä.
Toukok. 31. 361-362 Samalla paikalla kuivaa tie hietaa
Toukok. 31. 365 Puutarha ruohikolla lennellen
Toukok. 31. 366-367 Sama paikka kuin 356-357

User login

Languages