n33-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
21 Dromius m.s. Jno 1.11 1936
22 Notoxus m.s. S. en svamp, stubbar o.d. Jno 9.6 1936
23 Seolodes annulatus Det. Hellen Kilpänssari. Ängskant På torr björkstam Taipalsaari 8.6 1936
24 Chrysomela Pulp. Kohagen. På vägen Jno 19.5 1936
25 Atheta laticollis Steph. Det. Renkonen Jno 25.9 1936
26 Anthribusm.s. Platån. På torr björkstam Jno 20.6 1936
27 Othiorhynchus m.s. Storviksbranten På björk Jno 30.5 1936
28 Nartus Haukilahti. Laithiukkanens strand vid propsplan Jno 11.5 1936
29 Hylobius m.s. Granskogen på unggran Jno 1.6 1936
30 Amara Tronsböle under sten i åker Tenala 17.8 1936
31 Chilocorus Nära stadens kyrka Lapeenranta 3.6 1936
32 Tachyporus Pulp. S i tomatbänk Jno 25.11 1936
33 Bolitophagus m.s. Platån. Jno 7.6 1936
34 Dermestes m.s. under fågelas på platån Jno 22.5 1936
35 Hylobius m.s. Sandudden Jno 11.6 1936
36 Corymbites Pulp. trädgården Jno 30.5 1936
37 Notiophilus Pulp. S. i kohagen Jno 5.10 1936
38 Anthonomus som 37 Pulp. S. i kohagen Jno 30.10 1936
39 Diaporis som 35 Jno 2.8 1936
40 Sitona som 36 Jno 19.9 1936

[ei sivunumeroa]
41 Hylastes m.s. Jno 5.6 1936
42 Epaphius Tronsböle I åker Tenala 19.8 1936
43 Melasoma m.s. Sandudden på löv Jno 10.6 1936
44 Mycelophagus m.s. Parken På svamp Jno 1.8 1936
45 Pterostichus Pulp. Under sten i dalgången i kohagen Jno 25.4 1936
46 Phyllobius viridicollis Det. Hellen Nära stadens kyrka Lappeenranta 3.6 1936
47 Ancilis [?] Pulp. Stranden Jno 24.5 1936
48 Corymbites m.s. I skogen nära N-viken Jno 30.5 1936
49 Tetraplatypus similis Det. Hellen m.s. Sandudden Jno 30.8 1936
50 Strangalia m.s. Jno 30.6 1936
51 Astinus filiformis[?] Det. Hellen m.s. s. Jno 1.11 1936
52 Dromius Pulp. S. i kohagen Jno 19.12 1936
53 Metabletus Pulp. S. i trädgården Jno 11.10 1936
54 Tropideres m.s. Sandudden På torr alkvist Jno 9.6 1936
55 Cir [?] Tronsböle i torr björkstubbe vid träsket Tenala 13.8 1936
56 Corymbites m.s. Platån. På ungt björkblad Jno 17.5 1936
57 Notiophilus Som 12 Jno 6.10 1936
58 Dolopius Pulp. kohagen, i flykten Jno 19.5 1936
59 Anthonomus Som 12 Jno 30.10 1936
60 Sericus brunneus a.libialis Det. Hellen Pulp.Mon mot Ahvenlampi Jno 25.5 1936

XML file: 

User login

Languages