n33-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
61 Mycetophagus m.s. Sandudden Jno 8.6. 1936
62 Acanthocinus Haukilahti På timmerstock i skogen strax V om kasärnområdet Jno 1.5. 1936
63 Bryoporus Pulp. S i stranden o. kohagen Jno 25.10. 1936
64 Trechus Tronsböle I åker Tenala 17.8. 1936
65 Stenus geniculatus Grav. Det. Renkonen Pulp. S. i trädgården Jno 29.10. 1936
66 Ditoma [?] Tronsböle Tenala 13.8. 1936
67 Thanasimus Pulp. vid flishögen Jno 20.5. 1936
68 Polydrosus Jno 31.5. 1936
69 Cryptorrhynchidius som 61 [m.s.] [Sandudden] Jno 20.6. 1936
70 Staphylinus Pulp. I jordgubbslandet Jno 7.5. 1936
71 Exocomus [Exochomus] m.s. På ung björk i storviksbranten Jno 17.5. 1936
72 Anthaxia m.s. Sandudden Jno 11.6. 1936
73 Catops som 65 [Pulp.] [S. i trädgården] Jno 13.11. 1936
74 Amara Pulp. Under sten i trädgården Jno 6.5. 1936
75 Carabus hortensis Tronsböle I stenrös vid ängen i Glohagen Tenala 17.8. 1936
76 Amara equestris Det. Hellen Tronsböle Tenala 16.8. 1936
77 Apion simile ♂ Det. Hellen Haukilahti, Heimosaari S. bland stubbar o. lövtäcke Jno 19.9. 1936
78 Astenus angustatus Det. Hellen Pulp S. tomatbänk Jno 23.12. [23.11.?] 1936
79 Epuraea silacea Det. Hellen m.s. Platån. Jno 7.9. 1936
80 Longitarsus som 78 [Pulp] [S. tomatbänk] Jno 25.12. 1936

[ei sivunumeroa]
81 Stenus lincellus [?] Bonsd. som 78 Det. L. Palmen 1948 [Pulp] [S. tomatbänk] Jno 22.11. 1936
82 Hydrobius Haukilahti. Laithiukkanens strand vid propsplan Jno 7.5. 1936
83 Carabus Pulp. Potatisland Jno 15.5. 1936
84 Pogonocerus m.s. Sandudden i stranden Jno 11.6. 1936
85 Sitona som 78 [Pulp] [S. tomatbänk] Jno 25.11. 1936
86 Dytiscus Pulp. På gården Jno 25.7. 1936
87 Amara aulica m.s. Sandudden i stranden Jno 10.6. 1936
88 Agabus Bolax. Finnharu I vattenpöl Hitis 5.7. 1936
89 Adoxus m.s. Sandudden Jno 11.6. 1936
90 Bembidion Tronsböle I åker Tenala 18.8. 1936
91 Cryptocephalus Jno 4.6. 1936
92 Cionus scrophulariae Det. Hellen m.s. Platån. Jno 7.6. 1936
93 Thanatophilus Nära gamla stationen Lappeenranta 3.6. 1936
94 Sitona Pulp S. i tomatbänk Jno 23.11. 1936
95 Platyrrhinus [Platyrhinus] m.s. Platån i torr björkstam Jno 9.6. 1936
104 Exocomus [Exochomus] m.s. På ungbjörk i storviksbranten Jno 17.5. 1936
105 Anobium Pulp På paradtrappväggen Jno 19.5. 1936
106 Trox sabulosus Det. Hellen Pulp I kohagen Jno 11.5. 1936
107 Ontholestes Jno 11.5. 1936
110 Dromius Pulp S. i kohagen Jno 19.12. 1936

XML file: 

User login

Languages