n2-135.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
172-173

[s] 172

Coleoptera
A. Boman 1886

792-806 på ett kråkas.
807-814 från ett skogsträsk (rättare vattensamling i Rautakorpi.
815-824 Lintula å.

B från Mohla de första dagarna af Juli månad (825-855)
825-831 på videbuskar vid stranden af Wuottajärvi.
832-843 på den i vattnet växande vassen.
844-849 med strykhåf på stränderna af nämnda sjö.
850-852 olika lokaler vid stränderna.
853-855 på albuskar.

C från Walkjärvi under juli månad (856-934)
856-894 trakterna kring W.järvi sjö, samt Weikkola och Pähkinänmäki egor.
895-917 på blommande umbellater å Sikosaari holme i Wuoksen.

[s] 173

Coleoptera
A. Boman 1886

918-919 på al; samma ställe.
920-922 på en af solen belyst gärdesgård på samma holme.
923-924 på stranden.
925-934 på umbellater och andra blommor äfvenledes på samma holme.

D från Sakkola på genomresa
935, 936 o. 957 på en albuske vid stranden af en bäck, nära kyrkan.

E från Pyhäjärvi under juli månads senare del (938-61 bruna
938-988 från smärre vattenhål på en äng c 3 verst från kyrkan.
989-61 (bruna) från en bäck nära gästgifveriet vid kyrkan (nära invid vägen).

XML file: 

User login

Languages