n2-134.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
268-269

[s] 268

Hymenopt. J A. Westerlund 1890

30-88 Kitilä kapp. 12 p. heinäk. (30 Koirin oja hiekkanen maa (matala niitty peltojen keskellä), 31-33 hiekkanen maa 34 jostakin puista sun. vasten, 35 Trif. niittyku [?] 36 pehmyt hiekka maa Arctostaphylosen juur: no 37-38 Koir. oja hiekka kentäit irto hiekka ja sillä kasv. Thymus serp et Arctostaph.
89-99 Walamo Epilobium angust. kuk. kallion rinne läh. rantaa
100-147 Impilahti 18 p. heinäk. 10-101 Kytösyrjän kylä korkea mäki, sillä rinne, alk. niitty 102-105 akkunalta k-syrjässä, 106-110 korkean mäkiharjant. alla olevat puol. savikko penkereltä 111-117 (pois 114) hiekkap. kumpu korkean mäen alla, 118-125 tien vieri, lepän lehdiltä korkea rinne. 126 tiellä, korkea rinne, 127-147 korkea, hiekka p. rinne vähän metsää ja ahoa paikoin
148-149 Impilahti 21 p. sisästi [?] uudesta huon.
150 Sortavalan pitäjä 26 p. heinäk. Kirjavalahti Aconitum lycoet.

[s] 269

Hymenopt. A. Westerlund 1890

151-174 Kirjavalaks 27 p. heinäk. riihen seinältä kaivaen reikää, 152 Leontod. autum. korkealta 153-155 Kirjav. lahti Scab. arv.[?] kuk. kallion rinteen alla, pellon reunus 156-161 rinteen alla (156-157 Epil. august. kuk., 158-159 kuiva polkky 160 jot. lehd. 161 potaattimaa reuna, hiekkanen kynnöksen reunus), 162-165 joko potattin lehdiltä tai kynn. reunus, 166-168 Aconit. lyocet. kuk. 169-171 lehto kallion kupeella (169 Alnus leh., 170 Aconit leh., 171 joltakin hein.) 172-174 niitty Cent. Jacea kuk.
175-186 Kirjavalahti 28 p. heinäk. (175-180 kork. kallioiden väli alanko jolla rinne kahdelle pain, Epilob angustif. kuk., 181 maant. vier. Hieracium kuk. 182 kork. vuori. kallioid. väl. Camp. rotund. kuk. 183 sam. kuin 183, 184 joltakin kasvin kasvin lehdeltä, lehto, vuor. maa 185-186 Vuoren harj., vähäinen hiekka vieremä pet. kasv.

De öfriga insektordn. finn. i Kladd No 3

XML file: 

User login

Languages